Visi darījumi un lietas

COBALT sniedz pro bono juridisko palīdzību invalīdu un viņu draugu apvienībai APEIRONS viedokļa sagatavošanā Satversmes tiesai

2020-07-10

2020. gada 9. jūlijā, Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta noteikumu Nr. 1605 2. punktu, ciktāl tas nosaka sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru nenodarbinātām personām ar invaliditāti un senioriem, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam un spēkā neesošu no 2021. gada 1. janvāra.

Satversmes tiesa uzsvēra, ka pastāvošais sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs nenodrošina pabalsta saņēmēju pamatvajadzību apmierināšanu un cilvēka cieņai atbilstošu dzīvi. Turklāt, nosakot pabalsta apmēru, Ministru kabinets ņēmis vērā tikai valsts budžeta iespējas, nevis kopējo ekonomisko situāciju un faktiskās cenu izmaiņas, kā arī nav pabalsta apmēru periodiski pārskatījis.

Lietas ietvaros COBALT pro bono konsultēja nodibinājumu Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS kā pieaicināto personu. COBALT ekspertu komandā darbojās vadošais partneris un zvērināts advokāts Lauris Liepa, jurists Dr. Toms Krūmiņš, juriste Gabriela Šantare un jurista palīdze Maira Pužule.