` Maira Pužule | COBALT

Maira Pužule

Juriste / Latvija

Par

Maira Pužule COBALT Banku un finanšu prakses grupā darbojas kopš 2019. gada. Mairas kompetence aptver plašu jautājumu loku, tostarp Latvijas un ES finanšu regulējuma jautājumus, FinTech, finansēšanas darījumus, NILL/TF/PF jautājumus un kapitāla tirgu darījumus. Papildus savai pamatspecializācijai Maira ir arī konsultējusi starptautiskus klientus saistībā ar mediju un telekomunikāciju uzņēmumu darbības jautājumiem.

Prakses jomas

CV

Valodas

  • Latviešu, angļu, krievu, spāņu, norvēģu

Dalība organizācijās un izglītība

  • Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs un jurista kvalifikācija, Latvijas Universitāte (2022. gads)
  • Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte (2020. gads)