COBALT konsultēja EIB saistībā ar 39 miljonu eiro investīciju Latvijas Finieris attīstībai


2022 - 12 - 28

COBALT konsultēja Eiropas Investīciju banku (EIB) saistībā ar 39 miljona eiro aizdevuma izsniegšanu koncernam “Latvijas Finieris” ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā, kā arī bērza saplākšņa rūpnīcu “Lignums” un “Verems” modernizācijai un paplašināšanai. Aizdevuma līgums ir daļa no Eiropas Komisijas Investīciju plāna Eiropai, lai palīdzētu uzņēmumiem piekļūt inovāciju ieviešanai, izaugsmei un darba vietu radīšanai nepieciešamajam finansējumam.

Noslēdzot savu pirmo aizdevuma līgumu ar EIB, Latvijas Finieris vēlas uzlabot dabas resursu efektīvu izmantošanu un samazināt savas darbības ietekmi uz vidi.

Valdis Dombrovskis, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā uzsver: “Es atzinīgi vērtēju šo līgumu ar EIB, kas (ar ES budžeta garantiju) atbalstīs uzņēmuma Latvijas Finieris ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un jaudas palielināšanā, vienlaikus samazinot darbības ietekmi uz vidi. Bērza saplākšņa ražošana ir nozīmīga nozare Latvijā, ar būtisku nozīmi valsts darba tirgū. Mēs arī turpmāk palīdzēsim tādiem uzņēmumiem kā Latvijas Finieris piekļūt finansējumam, kas tiem nepieciešams, lai turpinātu ieviest inovācijas, paplašinātos un veicinātu darba vietu radīšanu.”

COBALT nodrošināja aizdevēja konsultēšanu jautājumos, kas ir saistīti ar Latvijas tiesību piemērošanu šim aizdevumam. Uzdevumā biroja ekspertu komandu vadīja partneris, zvērināts advokāts Edgars Lodziņš un tajā darbojās vecākā speciāliste Inga Tenisa un jaunākā juriste Maira Pužule.

EIB paziņojums.

Latvijas Finieris paziņojums.

Vadošie eksperti

Partneris, zvērināts advokāts
Latvija