Vides jautājumi un dabas resursi

Daudziem uzņēmējiem atbilstība vides aizsardzības prasībām ir pirmās kārtas prioritāte. Vides aizsardzības jautājumi skar nekustamo īpašumu attīstības projektus, preču ražošanu, izplatīšanu, piegādi un tirdzniecību, tāpat tie ir jāņem vērā slēdzot dažādus korporatīvos un finanšu darījumus.

Mūsu pieredzējušie speciālisti palīdz klientiem risināt ar vides atļaujām saistītos jautājumus, kā arī strādā pie ziņojumu sagatavošanas un iesniegšanas un citiem ikdienas atbilstības nodrošināšanas pasākumiem, emisijas kvotu tirdzniecības un citiem ar klimata pārmaiņām saistītiem aspektiem. Mums ir plaša pieredze vides tiesībās, veicot padziļināto izpēti veikšanu, kā arī atbildības jautājumu risināšanā.

COBALT ir unikāla pieredze konsultējot klientus, kas darbojas dabas resursu jomā. Mēs ne tikai esam palīdzējuši mūsu klientiem risināt dažādus juridiskos jautājumus saistībā ar dabas resursu ieguves koncesijām un atļaujām, mēs esam arī aktīvi iesaistījušies dabas resursu un ogļūdeņražu izpētes un ieguves normatīvo aktu izstrādē. Mēs esam izstrādājuši priekšlikumus juridiskā un nodokļu regulējuma risinājumu ieviešanai pārstāvot klientus, kuri pirmie uzsāka ogļūdeņražu izpēti un ieguvi jūrā. Mēs esam valsts iestāžu uzdevumā izstrādājuši normatīvo aktu projektus dabas resursu ieguves regulējumam.

Atzinības
The Legal 500 Green Guide 2024, Enerģētika, Latvijas birojs
“Birojs ir būtisks padomdevējs valsts un privātā sektora klientiem zaļās pārejas stratēģijas izstrādē un īstenošanā, kas ir būtiska Latvijas valsts enerģētiskajai neatkarībai un zaļās enerģijas attīstīšanai.”
The Legal 500 2022, Nekustamais īpašums, Latvijas birojs
Klients izsaka savu sajūsmu: “Viņi ir zinoši un augsti novērtēti eksperti, kas visu paveiks vislabākajā iespējamajā veidā.”
IFLR1000 2016, Nekustamais īpašums, Latvijas birojs
"Klienti biroja sniegtos pakalpojumus raksturo kā visaugstākās klases pakalpojumus un novērtē komandas spēju savienot komerciālu izpratni un tehniskās iemaņas."