Tiesa uzdod Tukuma novada domei akceptēt vēja elektrostaciju parka “Pienava” būvniecību


2022 - 06 - 01

COBALT sekmīgi pārstāvēja SIA “Pienava wind” administratīvajā lietā, kas ierosināta sakarā ar pieteikumu par Tukuma novada domes 2020. gada 25. marta lēmumu neakceptēt paredzēto darbību – vēja elektrostaciju “Pienava” būvniecību Tukuma novadā. 2022. gada 10. maijā Administratīvā apgabaltiesa pilnībā apmierināja SIA “Pienava wind” pieteikumu. Tiesa atzina, ka Tukuma novada domes lēmums ir prettiesisks un uzdeva domei akceptēt vēja elektrostaciju būvniecību.

Tiesa spriedumā analizēja plašu juridisko argumentu klāstu, tai skaitā vēja elektrostaciju parka ietekmi uz cilvēku veselību, putnu sugām, sikspārņiem un ainavu, un secināja, ka paredzētās darbības akceptēšanas procesā sabiedrības ekonomiskās un sociālās intereses ir taisnīgi jālīdzsvaro ar vides aizsardzības interesēm. Vienlaikus tiesa uzsvēra, ka enerģētikas politikas pārorientēšanās uz atjaunojamiem energoresursiem ir kopīga sabiedrības interese. Spriedumā tiesa izdarīja atjaunojamo energoresursu nozarei svarīgu secinājumu, ka pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem ietekmē ne tikai ilgtspējīgas enerģijas attīstību, energoapgādes drošību un Eiropas Savienības enerģētisko neatkarību, bet arī palīdz apturēt pieaugošās nelabvēlīgās klimata pārmaiņas un sekmē klimatneitralitātes panākšanu.

2022. gada 25. maijā Tukuma novada dome, izpildot Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, pieņēma lēmumu akceptēt vēja elektrostaciju būvniecību Tukuma novadā. Vēja elektrostaciju parks “Pienava” sastāvēs no 22 vēja turbīnām, tā izveidei paredzētās investīcijas sasniegtu aptuveni 150 miljonus eiro. SIA “Pienava wind” ir Zviedrijas atjaunojamo energoresursu uzņēmuma Eolus vind AB meitas sabiedrība Latvijā.

Juridisko palīdzību SIA “Pienava wind” sniedza COBALT vadošais partneris Lauris Liepa, partneris Gatis Flinters, vadošais speciālists, zvērināts advokāts Mārtiņš Aljēns un zvērināta advokāta palīgs Artūrs Valderšteins.

Vadošie eksperti

Vadošais partneris, zvērināts advokāts
Latvija
Partneris, zvērināts advokāts
Latvija
Vadošais speciālists, zvērināts advokāts
Latvija
Vecākais speciālists, zvērināta advokāta palīgs
Latvija