Kapitāla tirgi
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

COBALT ieņem vadošu lomu juridisko pakalpojumu sniegšanā saistībā ar dažāda veida darījumiem kapitāla tirgos Baltijas valstīs. Mūsu kapitāla tirgus komanda piedāvā plašu juridisko pakalpojumu klāstu parāda un kapitāla vērtspapīru emisijas darījumos, tai skaitā saistībā ar vērtspapīru sākotnējo publisko piedāvājumu un privātu izvietošanu, parāda un kapitāla vērtspapīru iekļaušanu Baltijas regulētajos tirgos, depozitāro sertifikātu, kas saistīti ar vietējiem finanšu instrumentiem, emisiju starptautiskajos tirgos, obligāto un brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu strukturēšanu un īstenošanu. Mūsu komanda arī sniedz konsultācijas par atbilstību normatīvo aktu un biržas prasībām, ieskaitot jautājumus par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, pārstāv emitentus un investorus, kā arī sniedz nepieciešamās konsultācijas par ārpusbiržas darījumiem ar regulētajā tirgū iekļautiem finanšu instrumentiem.

Sadarbībā ar ārvalstu partneriem mēs esam konsultējuši un palīdzējuši Baltijas valstu emitentiem iekļaut to emitētos parāda un kapitāla vērtspapīrus regulētajos tirgos citās Eiropas jurisdikcijās. Mēs cieši sadarbojamies ar Nasdaq un Igaunijas, Latvijas un Lietuvas centrālajiem depozitārijiem, kā arī sniedzam juridiskas konsultācijas depozitārijiem jautājumos, kas saistīti ar kapitāla tirgiem.