Patenti, preču zīmes un dizainparaugi
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Klienti un speciālisti izceļ COBALT padziļinātās zināšanas un pieredzi intelektuālā īpašuma jautājumos, kas nav tipiskas pilna servisa advokātu birojiem reģionā. Mūsu komanda sniedz pilnu pakalpojumu klāstu intelektuālā īpašuma identificēšanai, aizsardzībai un peļņas gūšanai gan Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, gan citur pasaulē. Mūsu patentpilnvarnieki, kuri specializējušies preču zīmju un dizainparaugu jautājumos, reģistrēs Jūsu tiesības vietējās iestādēs, EUIPO (ES), kā arī, sadarbojoties ar mūsu partneriem, ASV, Ķīnā un citos tirgos. Mūsu profesionālā tiesvedību prakses grupa aizsargās Jūsu tiesības uz intelektuālo īpašumu nacionālajās tiesās, patentu birojos un EUIPO. Mēs piedāvājam konsultācijas par optimālu intelektuālā īpašuma aktīvu aizsardzību un pārejas stratēģiju un sniedzam padomus par intelektuālā īpašuma aktīvu izmantošanu darījumos, uzņēmumu pārejā, kā arī licencēšanas, franšīzes un līdzīgos līgumos.

Mēs esam gatavi palīdzēt Jums ar intelektuālo īpašumu saistītajos jautājumos, piemēram:

  • Intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģijas izstrādāšana un zīmola analīze pirms laišanas tirgū
  • Padziļinātā izpēte un intelektuālā īpašuma vērtības noteikšana darījumos
  • Intelektuālā īpašuma aizsardzība un nodošana darījumos
  • Tiesvedība saistībā ar intelektuālo īpašumu
  • Preču zīmju portfeļu pārvaldīšana, reģistrācija, preču zīmju un dizainparaugu tiesību atjaunošana
  • Trešo personu pārkāpumu vai reģistrāciju monitorēšana
  • Licencēšanas, franšīzes un tiesību nodošanas līgumu sagatavošana, sarunu vešana un darījumu noslēgšana
  • Pārstāvība nacionālajās patentu un preču zīmju iestādēs un EUIPO
  • Globāla intelektuālā īpašuma tiesību reģistrēšana un piemērošana ar mūsu sadarbības partneru starpniecību
  • Intelektuālo tiesību pārstāvība muitas un uzraugošajās iestādēs