COBALT esindab kliente seoses meedias avaldatud valeväidetega


2021 - 02 - 04

Meedias konflikti kajastamine on äärmiselt delikaatne oskus, mille puhul peab alati arvestama, et konfliktis on mitu osapoolt, mitu nägemust ja arusaama. Vaatenurgast, kuidas ajakirjanik on otsustanud konflikti kajastada, sõltub avalikkuse reageering ja seekaudu ka hinnangud. Kui sõna on lendu lastud, siis sellega veerema pandud „lumepall“ ja avalikkuse reageering on kontrollimatu ning lõppastmes võib  kulmineeruda meediakiusuks, mis toob asjaosalisele kaasa pöördumatud tagajärjed edasisele karjäärile, elukorraldusele ja heaolule.

Just selliseks meediakiusuks kvalifitseeruva probleemiga pöördusid advokaadibüroo COBALT poole kliendid, kelle kohta meediaväljaanne oli avaldatud erinevates väljaannetes hulgaliselt valeväiteid ja ebakohaseid väärtushinnanguid. Kliendid otsustasid oma õiguste kaitseks pöörduda kohtu poole ja esitada hagi nii meediaväljaande kui ka ühe konflikti osapoole kui „allika“ vastu.  Vaidluse menetlus on hetkel pooleli maakohtus.

Kliente esindavad advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat Kaidi Reiljan-Sihvart ja vandeadvokaat Kadri Michelsonning assisteeriva juristina Anna-Riin Brett.

Juhtivad eksperdid