COBALT esindab klienti ärisaladuse hoidmise kohustuse rikkumise vaidluses


2020 - 11 - 19

Advokaadibüroo COBALT esindab klienti ärisaladuse hoidmise kohustuse rikkumise vaidluses endise töötajaga.

Vaidluse sisuks on juhtum, kus meie kliendi pikaaegne töötaja avaldas soovi minna tööle ettevõtte otsese konkurendi juurde. Pooled jõudsid lepingu lõpetamise osas ühisele arusaamisele ja töösuhe lõpetati kokkuleppel. Hiljem paraku selgus, et enne viimast tööpäeva ja meie kliendi konkurendi juurde tööle asumist oli töötaja saatnud enda isiklikule e-posti aadressile hulgaliselt ettevõtte konfidentsiaalseid ja ärisaladust sisaldavaid materjale. Nagu kõikide äriühingute jaoks, on ka meie kliendi jaoks oluline, et ärisaladus püsiks konfidentsiaalsena ja seda ei kasutaks õigustamatud isikud. Seetõttu otsustas klient esitada endise töötaja vastu töölepingu ja EKTÄKS-i (ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus) alusel nõude kohtusse.

Klienti esindavad kohtuvaidluses vandeadvokaat Kadri Michelson ja advokaat Stella Raudsepp.

Juhtivad eksperdid

Valdkonnajuht
Eesti