COBALT esindas edukalt AS-i RAGN-SELLS kohtuvaidluses Tallinna linnaga


2018 - 07 - 03

Advokaadibüroo COBALT nõustas ja esindas edukalt oma pikaajalist klienti AS-i RAGN-SELLS kohtuvaidluses Tallinna linnaga seoses linna õigusvastase tegevusega Kesklinna jäätmeveopiirkonnas. Esitatud kaebus rahuldati kohtus täies ulatuses. Kohus tuvastas, et Tallinna linn on õigusvastaselt andnud jäätmevaldajatega sõlmitud lepingud linnale kuuluvale AS-ile Tallinna Jäätmeveo Taaskasutuskeskus ja viivitanud uue hankemenetluse korraldamisega. Kohus keelas linnal ka sarnase õigusvastase skeemi kasutamise, sh jäätmevaldajate eksitamise ning kohustas linna alustama Kesklinna jäätmeveopiirkonnas uue jäätmeveoteenuse hankega ühe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest.

Kuigi kohtuotsus jõustus, jättis linn selle täitmata ning ei alustanud nõutud hanget ettenähtud aja jooksul. Seetõttu esitas AS RAGN-SELLS kohtule taotluse linna trahvimiseks kohtuotsuse täitmata jätmise eest, mille kohus ka rahuldas ning määras linnale 11 000 eurot trahvi. Linn küll vaidlustas halduskohtu poolt määratud trahvi nii ringkonnakohtus kui Riigikohtus, kuid kõrgema astme kohtud jätsid linna määruskaebused rahuldamata. Seega jõustus halduskohtu poolt määratud trahv ning linn peab kohtuotsuse täitmata jätmise eest tasuma 11 000 eurot trahvi.

COBALTi meeskonda juhtis vandeadvokaat Rauno Ligi, keda toetasid partner Elo Tamm ja vandeadvokaat Kaidi Reiljan-Sihvart.

 

Rohkem infot leiate SIIT.

Juhtivad eksperdid

Valdkonnajuht
Eesti
Partner
Eesti