COBALT esindas edukalt VKG-d konkurentsiõiguslikus tsiviilkohtumenetluses


2022 - 04 - 28

Advokaadibüroo COBALT esindas edukalt Viru Keemia Gruppi ja VKG Oili konkurentsiõiguse rikkumisega tekitatud kahju nõudes. VKG esitas hagi Enefit Poweri vastu, nõudes Enefitilt tasutud ebaõiglase ning diskrimineeriva põlevkivi hinnaosa hüvitamist. Kohus tuvastas, et Enefit Power oli põlevkivi kaevandamisel turgu valitsev ning ta oli kehtestanud ebaõiglaselt kõrge müügihinna ning mõistis Enefitilt VKG-le välja üle 7 miljoni euro.

Viru Keemia Grupp on Eesti eraomanduses olev 1924. aastal asutatud tööstusettevõte. VKG Oil on Viru Keemia Grupi tütarettevõte, mis tegeleb põlevkiviõli ja peenkeemiatoodete tootmisega.

Antud kaasusega loodi tsiviilkohtumenetluse ning konkurentsiõiguse pretsedent mitmes mõttes. Pretsedenti loob tõik, et juhul kui Konkurentsiamet ei tuvasta konkurentsiseaduse rikkumist, siis tsiviilkohus saab samadel asjaoludel ikkagi turgu valitsevalt ettevõtjalt kuritarvitusega tekitatud kahju välja mõista.

Lisaks on pretsedendiväärtusega seisukoht, et juhul kui turgu valitsev ettevõtja rakendab ebaõiglaselt kõrgeid müügihindu, siis ei vaja eraldi tõendamist see, et tegevusega kaasnes konkurentsi kahjustav mõju. Piisab kui tõendada, et konkurentsi võidi kahjustada ning liiga kõrge hinna puhul võib seda tõenäoliselt eeldada.

COBALT esindas klienti kogu tsiviilkohtumenetluse jooksul. Klienti esindanud meeskonda kuulusid partner Elo Tamm ja valdkonna juht Rauno Ligi.

 

Juhtivad eksperdid

Partner
Eesti
Valdkonnajuht
Eesti