COBALT esindas kohtus edukalt krüptoraha kaevandamisteenuseid pakkunud Eesti kodanikku, mis päädis kliendi vahi alt vabastamisega


2024 - 01 - 15

COBALT kaitses krüptoraha kaevandamisteenuseid pakkunud Eesti kodanikku Ivan Turõginit, kelle väljaandmist soovivad Ameerika Ühendriigid. Väljaandmismenetlus algas 2022 novembris.  USA ametivõimud väidavad, et Eesti ettevõtja olevat väidetavalt koos oma äripartneriga petnud klientidelt välja 575 miljonit USA dollarit. USA taotlusel arestis kohus 145 miljoni USA dollari väärtuses vara ja ettevõtjad võeti kohtu loal vahi alla, mis kestis enam kui aasta. Väljaandmisvahistamine lõppes kliendi vabanemisega möödunud reedel 12. jaanuaril 2024  elektroonilise valve alla, mis on Eestis esmakordne.

Antud  kaasus on märkimisväärne just seetõttu, et on  kaasa toonud olulise Riigikohtu lahendi (1-22-7101), mis muutis senist kohtupraktikat. Viimased kümme aastat kehtinud Riigikohtu praktika kohaselt ei olnud isiku vahistamisele, kelle väljaandmist soovitakse, ühtegi muud leebemat alternatiivi.  Nüüdse menetluse käigus asus aga Riigikohus kohtunike häältega 4:2 seisukohale, et on võimalik kohaldada ka vähem piiravaid meetmeid nagu elektrooniline valve või kautsjon. Nii vabastati 12. jaanuaril Ivan Turõgin väljaandmisvahistusest elektroonilise valve alla. Õigusasjatundjate hinnangul on tegu ühe olulisima  kohtukaasusega 2023. aastal. Samuti on tegu Eestis kõige kauem kestnud väljaandmismenetlusega.

Klienti nõustas ja esindas vahistamise, varade arestimise ja väljaandmisega seotud kõikides kohtuasjades COBALTi vandeadvokaat Karl Kask. Lisaks kuulusid tiimi valdkonnajuht ja vandeadvokaat Rauno Ligi, advokaat Norman Ilumets ning jurist Alina Laansoo.

Viited kohtulahendile on leitavad SIINSIIN ja SIIN.

Juhtivad eksperdid

Vandeadvokaat
Eesti
Valdkonnajuht
Eesti