COBALT esindas Tallinna Sadamat edukalt ringkonnakohtus


2021 - 11 - 05

Advokaadibüroo COBALT esindas edukalt AS-i Tallinna Sadam vaidluses Worldwide Caro Establishment’iga (edaspidi WCE). WCE on Tallinna Sadama kaubaoperaator, kes tegeleb teravilja käitlemisega.

Vaidlus sai alguse 2018. aastal kui WCE esitas Harju Maakohtule hagiavalduse, milles nõudis  Tallinna Sadamalt koostöölepingus minimaalse kaubamahu vähendamist tagasiulatuvalt ning tasutud leppetrahvide tagastamist koos kogunenud viivistega.  Harju Maakohus jättis 19.01.2021 otsusega WCE hagi täies ulatuses rahuldamata ning menetluskulud WCE kanda.

WCE vaidlustas Harju Maakohtu otsuse ja esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. 22.10.2021 otsusega jättis Tallinna Ringkonnakohus WCE apellatsioonkaebuse rahuldamata ja menetluskulud WCE kanda. Tallinna Ringkonnakohtu otsus ei ole veel jõustunud ning WCE võib otsuse edasi kaevata 30 päeva jooksul selle kättesaamisest.

Advokaadibüroo COBALT poolt esindasid ringkonnakohtus Tallinna Sadamat vandeadvokaat Rauno Ligi ning advokaat Mart Blöndal.

 

Meediakajastustega on võimalik tutvuda: Äripäev, Postimees ja NasdaqOMX.

Juhtivad eksperdid

Valdkonnajuht
Eesti
Vandeadvokaat
Eesti