COBALT nõustab Eesti Ehitusinseneride Liitu kutsete andmisega seotud tegevustes ja vaidlustes


2023 - 05 - 12

COBALTi pikaajaline klient Eesti Ehitusinseneride Liit (EEL) on ehitusinsenere koondav vabatahtlik ühendus, mis tegutseb üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsete andjana. EEL annab kutseid ehitusinseneridele, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinseneridele, veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneridele, hüdrotehnikainseneridele ja automaatikainseneridele.

EEL menetleb aastas ca 600 kutsetaotlust, olles üks aktiivseimatest kutseühingutest, kes annab kutseid.

COBALT nõustab EEL’i terviklikult kõigis kutsete andmisega seotud aspektides, sh kutse andmise kordade väljatöötamisel, kaebuste menetlemise süsteemi väljatöötamisel, vaidemenetluses ja esindab EELi kohtumenetluses. Samuti oleme EELi koolitanud nii haldusmenetluse läbiviimise kui andmekaitsereeglite osas.

COBALTi meeskonda kuuluvad vandeadvokaadid Kaidi Reiljan-Sihvart ja Kadri Matteus ning advokaat Liisa Puu.

Oleme avatud koostööks ka teiste kutse andjatega, sh väljaspool Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara valdkonda, ning soovi korral pöörduge Kaidi Reiljan-Sihvarti või Kadri Matteuse poole.

Juhtivad eksperdid