Ehitus ja planeerimine

Meie ehitus- ja planeerimisõiguse töögrupil on suured kogemused klientide nõustamisel kõigis kinnisvaraarenduse aspektides – äri-, elu-, logistika- ja tööstushoonete ning infrastruktuuri arendusprojektides. Abistame kliente ehituskruntide kontrollimisel ja omandamisel, planeerimis-, keskkonna- ja muude nõuete tuvastamisel ning ehituslubade hankimisel. Meie meeskonda kuuluvad riigihangete eksperdid ja meil on ulatuslikud kogemused nii hankijate kui ka töövõtjate esindamisel.

Abistame nii pakkumusdokumentide, ehituslepingute, täitmistagatiste, projekteerimis-, nõustamis-, projektijuhtimis-, tehnoloogia tarne- ja litsentsilepingute kui ka kinnisvara haldamiseks ja käitamiseks vajalike lepingute koostamisel ning lepingutingimuste läbirääkimisel. Tegeleme mitmesuguste ehitusvaldkonna standardlepingutega, sh Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC) lepingutingimustega.

Aitame kliente erinevates ruumilise planeerimise protsessides ning projekteerimistingimuste ja ehituslubade hankimisel. Samuti käsitleme keerukaid juriidilisi probleeme, mis on seotud keskkonnamõju strateegilise hindamise, Natura hindamise ning eri infrastruktuuri- ja muude projektide keskkonnamõjude hindamisega.

Meie meeskonnal on ulatuslikud kogemused ehitusega seotud nõuete menetlemisel ja vaidluste lahendamisel.

 

Tunnustus
Chambers Europe 2015, Eesti büroo
Kogenud meeskond, mida väga soovitatakse ehituse ja kinnisvaraga seotud vaidlustes, samuti planeerimise ja arendusega seotud küsimustes. „Väga pädevad, kohusetundlikud ja töökad. Advokaadid teevad lahenduse leidmise nimel kõvasti tööd.”