Avalik õigus ja riigiõigus

Meie haldus- ja riigiõiguse advokaadid osutavad teenuseid ametiasutustele, eraisikutele ja äriühingutele, kes vajavad abi keerukates õigusaktide ja haldusaktide täitmise, lubade taotlemise ja haldusjärelevalvega seotud küsimustes. Lisaks kohtuvälisele haldusmenetlusele kuulub meie pädevusse ka kogu halduskohtumenetlus, olgu selleks siis vaidlus haldusorgani poolt väljastatud haldusakti kehtivuse üle või vaidlus haldusorgani või riigi tekitatud kahju hüvitamise nõudes.

Kliendid hindavad kõrgelt meie põhjalikke teadmisi ja pikaajalisi kogemusi ning võimet leida alternatiivseid lahendusi lähtuvalt kliendi äri spetsiifikast. Tegeleme kogu haldusõiguse laia spektriga – alates kinnisvaraarendajate abistamisest planeerimisküsimustes või kohaliku omavalitsuse asutuselt ehitusloa taotlemises kuni rahvusvahelise ettevõtte esindamiseni riigiasutuse algatatud haldustäitemenetluses. Haldusvaidlused on sageli keerukad ja nõuavad eriteadmisi regulatiivsetest aspektidest. Seetõttu teevad meie haldus- ja riigiõiguse advokaadid tihedat koostööd meie teiste õigusvaldkondade spetsialistidega, kes omavad spetsiifilisi teadmisi just kliendile vajalikus valdkonnas.

Meie tunnustatud advokaatide poole pöördutakse seoses oluliste kohtuasjadega põhiseaduslikkuse järelevalve menetlustes, et tunnistada õigusakte põhiseadusega vastuolus olevaks või vastupidi, kaitsta nende vastavust põhiseadusele. Põhiõigused ja -kohustused moodustavad ühiskondliku kokkuleppe, mis reguleerib kõiki meie elu, töö ja ettevõtluse sfääri aspekte. Paraku kalduvad aegajalt õigusaktid sellest ühiskondlikust kokkuleppest kõrvale ja seetõttu tuleb need vaidlustada. Põhiseaduslikkuse küsimused nõuavad eriti avarat mõtteviisi ja meie advokaadid pakuvad seda kindlasti.

 

Tunnustus
Chambers and Partners 2021, vaidluste lahendamine, Eesti büroo
Mitmete allikate sõnul on meeskonna lähenemine ärile orienteeritud ning üks klient märgib: „Nõuanded on alati väga selged: millised on valikud ning millised on poolt- ja vastuargumendid.“