COBALT nõustas edukalt ärikinnisvara halduse ja arendusega tegelevat ettevõtet Astro Vara väidetavas kahju tekitamises seoses äritegevuse seiskumisega miljoni euro vääringus


2021 - 04 - 07

Advokaadibüroo COBALT nõustas ärikinnisvara halduse ja arendusega tegelevat ettevõtet Astro Vara vaidluses tänaseks Kersti Krachtile kuuluvate ettevõtetega Kermon Hekta ja Kermon.

Konflikt sai alguse, kui Kermon üüris kontoripindu Astro Vara’le kuulunud kontorihoones, kuid jäi süvenevate juhtimis- ja majandusprobleemide tõttu üüri tasumisega võlgnevusse. Kuna kõik Kermoni töötajad peale juhatuse liikme olid koos klientidega ettevõttest lahkunud, lõpetas Astro Vara võlgnevuse sissenõudmiseks Kermon’iga üürilepingu ning andis ruumide valduse reaalselt tegutsema hakanud uuele ettevõttele. Kermon leidis, et pandiõiguse teostamise tulemusena seisati tema ja teiste Kermon’iga seotud ühingute majandustegevus ning Astro Vara tekitas sellega Kermon’ile ja Kermon Hekta’le ligi miljoni euro suuruses kahju.

COBALT esindab Astro Vara ajast, mil vaheotsusega oli tuvastatud, et Astro Vara on Kermoni juhatuse liikme tööruumidesse sissepääsemise takistamises süüdi. Kuigi Kermon’i esindajad arvasid teisiti, oli edasiseks küsimuseks, kas Kermon’i ettevõtete äritegevustel oli enne juhatuse liikme sissepääsu takistamist positiivne turuväärtus ja kas Astro Vara tegutsemine kahjustas seda.

Tallinna Ringkonnakohus kinnitas oma 06.04.2021 otsuses juba maakohtu poolt tuvastatut, et Astro Vara ei ole Kermon’ile ega Kermon Hekta’le oma tegevusega kahju tekitanud, kuna Kermon’i ettevõtted ei olnud toimivad ning juhatuse liikme ruumidele ligipääsu takistamisega ei saanud neile reaalset kahju tekkida.

COBALT’i poolt esindasid Astro Vara juhtivpartner Jaanus Mody ning vandeadvokaadid Merle Veeroos ja Kadri Michelson.

Juhtivad eksperdid

Juhtivpartner
Eesti
Vandeadvokaat, Advokatuuri liikmelisus ajutiselt peatatud
Eesti
Valdkonnajuht
Eesti