` Merle Veeroos | COBALT

Merle Veeroos

Vandeadvokaat, Advokatuuri liikmelisus ajutiselt peatatud / Eesti

Tutvustus

Merle Veeroosil on üle 15 aasta kogemusi klientide esindamisel tsiviilkohtuvaidlustes mitmesugustes majandusõigusega seotud valdkondades. Samuti on Merlel ulatuslik kogemus klientide nõustamisel pankroti- ja täitemenetluses. Merle on osalenud klientide esindajana riigikohtus mitme pretsedenti loova vaidluse lahendamisel. Lisaks omab Merle töökogemust investeerimisettevõttes Infortar, kes on Läänemere juhtiva laevandusettevõtte Tallink Grupp suurim aktsionär. Merle mitmekülgne ja pikaajaline töökogemus teeb temast hinnatud esindaja ka kõige keerukamates tsiviilvaidlustes.

Merle nõustatud hiljutiste vaidluste hulka kuulub näiteks:

Clearstream Banking S.A edukas esindamine kohtuvaidluses Baltikaga, noteeritud rõivakaubandusettevõttega, Baltika aktsionäride üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamiseks seoses vahetusvõlakirjade väljalaskmise ja kliendi märkimiseesõiguse välistamisega;

USA äriühingu esindamine vaidluses Olympic Entertainment Groupiga escrow-kontol hoiustatud aktsiate müügihinna väljaandmise nõudes, mille raames selgitas riigikohus esimest korda escrow-lepingu olemust;

Eesti suure ambulatoorse arstiabiteenuse osutaja edukas esindamine vaidluste kompleksis Eesti suurima ravimimüügi ettevõttega teatud rahaliste nõuete ja nende sundtäitmise vaidlustamiseks;

kohaliku tootmisettevõtte vähemusaktsionäride edukas esindamine seoses aktsiate ülevõtmisest tuleneva kompensatsiooninõudega.

Merle on Eesti Advokatuuri liige aastast 2002 (liikmelisus ajutiselt peatatud).

Valdkond

CV

Keeled

  • Eesti, inglise

Liikmeskond ja haridus

  • Eesti Advokatuur (2002, liikmelisus peatatud)
  • Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA (2002)