COBALT nõustas Ragn-Sells-i kriminaalasjas seoses ettevõtte vara pahatahtliku süütamisega


2021 - 04 - 14

Advokaadibüroo COBALT nõustas ja esindas oma pikaajalist klienti, jäätmekäitlusega tegelevat ettevõtet Ragn-Sells kriminaalasjas seoses ettevõtte vara pahatahtlike süütamistega 2020 aasta sügisel.

Olime kaasatud protsessi kohe juhtumite avastamisest. Esindus hõlmas nii kohtueelset menetlust kui ka üldmenetluses asja arutamist ning ka kohtuvälist koordineerimist kindlustusega.

Tegemist on hea näitega sellest, kui kannatanu ja prokuratuur teevad koostööd, õnnestub saavutada kiiresti ja efektiivselt soovitud resultaat. Antud juhul hõlmas koostöö eeskätt kahju ulatuste kindlaks tegemist ja tõendamist. Isik mõisteti vangi 6 aastaks ja tsiviilhagi rahuldati enam kui 200 000 euro ulatuses.

Ragn-Sellsi esindas kriminaalasjas meie majanduskuritegude valdkonna kaasjuht vandeadvokaat Lembit Tedder. Teda abistasid vandeadvokaat Kadri Michelson ning juristid Saara Maria Puur ja Charlotta Rebecca Zobel.

Juhtivad eksperdid