` Lembit Tedder | COBALT

Lembit Tedder

Valdkonnajuht / Eesti

Tutvustus

Lembit Tedder on advokaadibüroo COBALT valdkonnajuht ning majanduskuritegude valdkonna kaasjuht ja tunnustatud vandeadvokaat.

Lembit on spetsialiseerunud ettevõtjate kaitsmisele ning esindamisele seoses majanduskuritegudega. Tal on ekspertteadmised kriminaalõiguses, kriminaalmenetluses ja väärteomenetluses. Majanduskuriteod seonduvad tihti tsiviilvaidlustega ning Lembitul on ulatuslikud kogemused ja klientide nõustamisel pankrotimenetlustes.

Kriminaalasjades on Lembit esindanud ja nõustanud kliente nii kannatanu rollis kui ka kahtlustatavatena, omades laialdast kogemust rahapesu, omastamise, usalduse kuritarvitamise, ärisaladuse õigustamata kasutamise ja nn kartelli süüasjade lahendamisel ning ka nendega seotud sisejuurdluste läbiviimisel.

Tsiviilasjades on Lembit keskendunud komplektsetele ärivaidlustele, osates näha oma mitmekülgse ja pikaaegse praktika pinnalt erinevaid alternatiivseid lahendusi kliendi soovitud eesmärkide saavutamiseks.

Valdkond

CV

Keeled

 • eesti, inglise, saksa, vene

Liikmeskond ja haridus

 • Eesti Advokatuur (2014)
 • Eesti Noorte Advokaatide Ühendus (2014)
 • Euroopa Õigusteaduse Üliõpilaste Liit (vilistlane), (2014)
 • Euroopa Õigusteaduse Üliõpilaste Liit (2013)
 • Magistrikraad õigusteaduses, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Eesti (2013)
 • Bakalaureusekraad õigusteaduses, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Eesti (2012)
  Kogemus

  SBA Service’i ainuomanik müüs osaluse masinaehitusettevõttele Hekotek

  COBALT kaitses edukalt Swedbanki oletatavas rahapesu kriminaalasjas

  Via3L Spedition saavutas kohtuvõidu endiste juhtide vastu

  Interchemie saavutas kohtus kokkuleppe Keproga

  COBALT esindas veoautode liisinguandjat omastamise kriminaalasjas ja sellele järgnenud täitemenetluses

  COBALT aitas klienti sisejuurdluse läbiviimisel ja kaitses edukalt kartelli kriminaalasjas

  COBALT esindas kohtus edukalt iglusaunade tootjat Creative Woodworks kaasuses kopeerijaga

  COBALT esindas edukalt kliente kohtus väärteomenetluses Keskkonnametiga

  COBALT nõustas ettevõtteid Estravel ja AKA Holding Konkurentsiameti väärteomenetluses

  COBALT nõustas Ragn-Sells-i kriminaalasjas seoses ettevõtte vara pahatahtliku süütamisega

  COBALT esindas edukalt Lennuabi kohtuvaidluses Smartlynxiga

  COBALT esindas edukalt rahvusvahelist terase tootmise ettevõtet kriminaal- ja sellega seotud tsiviilasjas

  COBALT esindas edukalt rahvusvahelist jaemüügiettevõtet kelmuse ja rahapesu katsega seotud tsiviil- ning kriminaalasjas

  COBALT esindas edukalt rahvusvahelist jaemüügiettevõtet kriminaalasjas

  COBALT nõustas Euroopa Investeerimispanka 50 miljoni euro suuruse laenu andmisel Boltile

  COBALT nõustas TMB grupi aktsionäre ettevõtte Läti ja Soome tehaste müügis Consolisele

  COBALT nõustas Euroopa Investeerimispanka 12 miljoni euro laenamisel Elcogenile

  COBALT esindas Lennuabi vaidluses Smartlynxiga

  COBALT nõustas AS-i Gildhall Marienthali keskuse müümisel

  COBALT nõustas Yliopiston Apteekki OY-d Ülikooli Apteegi keti müügis

  COBALT nõustas Nordea ja DNB pankasid makseraskustesse sattunud Terega seotud probleemide lahendamisel

  COBALT esindas piimatööstust AS Tere kriminaalasjas tema endise juhi Oliver Kruuda suhtes

  COBALT esindas ettevõtet AS Technobalt Holding ja Tarmo Männasalu kriminaalasjas AS-i E-Profiil endiste juhtide Toomas Jõgi ja Martin Mehilane suhtes

  COBALT esindas edukalt AB bankas SNORASʼt (pankrotis), mille tulemusena tegi Riigikohus pankrotiõiguses olulise uue lahendi

  COBALT nõustas ettevõtet Pirita Center erinevates tsiviil- ja pankrotivaidlustes koostööpartneritega

  COBALT esindas ettevõtet Via3L Spedition 7 miljoni euro tsiviil- ja kriminaalvaidlustes endiste juhtide ja töötajatega

  COBALT esindas ettevõtet Eesti Pagar kriminaalasjas

  COBALT esindas Lennuabi 1050 reisijat puudutavas 400 000 euro tsiviilvaidluses Smartlynxiga

  COBALT esindas Von Krahli teatrit müra põhjustamise väärteoasjas

  COBALT nõustas ettevõtet Technobalt Holding E-Profiili saneerimismenetluses, pankrotimenetluses ja E-Profiili aktsionäridevahelistes vaidlustes

  Teie tunnustus on parim motivatsioon

  "Ta on sihikindel ja suurepärase argumenteerimisoskusega abistades meid järjekindlalt loominguliste lahendustega. Ta on alati keskendunud meile kõige kasulikuma lahenduse leidmisele."
  Tarmo Karotam, fondijuht, Baltic Horizoni juhatuse esimees