Partner Elo Tamm: laadimistaristu olgu avatud turul

2020 - 01 - 10
Artikli autor: Elo Tamm

Artikkel ilmus 10. jaanuaril 2020 Äripäevas

Elektriautode laadimistaristu arendamine peab lähtuma vabast konkurentsist, kirjutab advokaadibüroo COBALT partner ja konkurentsiõiguse töögrupi juht Elo Tamm.

Euroopa Liidu elektrituru direktiivist tuleneb selge põhimõte, et jaotusvõrguettevõtja ei tohi omada ega hallata laadimistaristut. Ette on nähtud väga piiratud erand. Elektrilevi võiks laadimistaristut hallata vaid oma tarbeks või siis juhul, kui Eesti riik otsustab Eesti seadustesse üle võtta erandi, mille kohaselt jaotusvõrk võib hallata laadimisvõrgustikku juhul, kui konkurentsiameti heaks kiidetud konkursil ei leita teist operaatorit.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ja konkurentsiamet on aga selgelt teada andnud, et nad ei pea võimalikuks, et Elektrilevi laadimisvõrku edasist haldab, kuna selle haldamisest on huvitatud ka teised.

Sellega paistab, et MKM ja konkurentsiamet on jõudnud järeldusele, et turutõrget ei ole ja nad näevad elektrisõidukite laadimist avatud turu teenusena. See oleks ka õige – kui Elektrilevi Elmo kiirlaadimistaristu omandas, siis osales samal hankel ka teine osaleja, kes tegi rahaliselt isegi parema pakkumise. See, et teine pakkuja lõpuks lepingut ei saanud, ei tähenda, et tal kiirlaadimistaristu opereerimiseks huvi ei oleks olnud.

Kui nüüd lubada Elektrilevil laadimistaristut opereerida, siis võetakse sellega võimalus uue konkurentsipõhise teenuse tekkimiseks, sest Elektrilevil kaob motivatsioon aidata kaasa võimalikult laiapõhise ning võimalikult paljude operaatorite hallatava laadimistaristu arendamisele.

Kui Elektrilevi väidab, et ta ei pea direktiivist tulenevalt muutusi tegema vaatamata sellele, et nende huvi on kiirlaadimistaristu teenust arendada koos Eesti Energiaga ning teisi ettevõtteid laadimistaristu omanikena ei nähta, siis lõhnab see juba ELi reeglite rikkumise järele.

Elektrituru direktiivist tuleneb ka see, et Elektrilevi peab tegema mittediskrimineerivat koostööd iga ettevõtjaga, kes omab elektriautode laadimispunkte ning need ka jaotusvõrku ühendama. Kui nüüd Elektrilevi tahab kindlalt omada laadimistaristut ja ei ole valmis laadimistaristut sõltumatutele osapooltele võõrandama, siis tekib küsimus, kas kiirustatakse selle nimel, et ei saaks tekkida turupõhist laadimisteenust? Direktiivi eesmärk on aga see, et jaotusvõrk osutaks jaotusteenust võimalikult paljudele laadimisteenuse osutajatele, mitte ei opereeriks ise laadimistaristut.

Kui on võimalus konkurentsipõhise turu tekkimiseks, siis vaid ühe turuosalise eelistamine on juba eos konkurentsiolukorda halvendav ning ka juriidiliselt ebakorrektne.