` Kristina Schotter | COBALT

Kristina Schotter

Valdkonnajuht / Eesti

Tutvustus

Kristina Schotter on advokaadibüroo COBALT valdkonnajuht, kes esindab kliente nende äritegevusega seotud tsiviil- ja vahekohtuvaidlustes, olles advokaadina selles vallas praktiseerinud juba alates aastast 2004.

Kristina on suurte kogemustega ekspert komplekssetes lepingu- ja asjaõiguslikes ärivaidlustes, ühinguõiguslikes vaidlustes, maksejõuetusvaidlustes, samuti patendiõiguste kaitse ja ravimivaidlustes. Kristina nõustab igapäevaselt kliente ka mitmeid riike hõlmavates piiriülestes vaidlustes ja omab praktilisi kogemusi ka rahvusvahelistes vahekohtutes esindamisel. Lisaks annab ta kogenud kohtuvaidlejana nõu ühinemis- ja omandamistehingute vaidlusi puudutavates aspektides.

Esindades kliente Eesti Vabariigi Riigikohtus on Kristina saavutanud seal mitmeid senist õiguspraktikat oluliselt muutnud ja pretsedente loovaid kohtuvõite.

Valdkond

CV

Keeled

 • eesti, inglise

Liikmeskond ja haridus

 • Magistrikraad õigusteaduses, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Eesti (2004)
 • Eesti Advokatuuri liige (2004)
  Kogemus

  Via3L Spedition saavutas kohtuvõidu endiste juhtide vastu

  COBALT esindas edukalt Luminor panka pelmeenitootja Uvic saneerimismenetluse lõpetamise taotlemisel

  COBALT esindas Riigikohtus edukalt Poohtechi majandusaasta aruannete kinnitamise vaidluses

  COBALT nõustas Nordea ja DNB pankasid makseraskustesse sattunud Terega seotud probleemide lahendamisel

  COBALT esindas Nordeat ja DNBd AS Tere saneerimismenetluses

  COBALT esindab Olympic Entertainment Groupi vähemusaktsionäride esitatud aktsiate ülevõtmise eest õiglase hüvitise määramise kohtuvaidluses

  COBALT esindas IT-ettevõtte Ridango AS endist suuraktsionäri AS Poohtech erinevates aktsionäride vahelistes kohtuvaidlustes

  COBALT esindas Iisraeli ravimitootjat Teva Pharmaceutical Industries kohtus patentidest tulenevate õiguste rikkumisest hoidumise ja ravimi müügiloa kehtetuks tunnistamise nõuetes geneerilise ravimi tootja vastu

  COBALT esindas Richter Gedeoni Riigikohtus senist õiguspraktikat oluliselt muutnud hagi tagamisega tekitatud kahju hüvitamise nõudes

  COBALT nõustas ettevõtet Technobalt Holding E-Profiili saneerimismenetluses, pankrotimenetluses ja E-Profiili aktsionäridevahelistes vaidlustes

  COBALT esindas võlausaldajat ORLEN Eesti Lindaliini saneerimismenetluses

  COBALT esindas tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv liikmeid Marko ja Kersti Luhamaa’d Riigikohtus põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses tulundusühistuseaduse sätte põhiseaduspärasuse vaidluses

  COBALT esindas taastuvenergiaettevõtte Nelja Energia AS-i tütarühingut VV Tuulepargid OÜ Rahvusvahelise Kaubanduskoja Vahekohtus tuuleparkide tarnelepingust tulenevas kahes vahekohtuvaidluses ja kohtus seoses vahekohtuotsuse tühistamise avaldusega

  COBALT esindas ettevõtet Laferme ja selle endisi väikeaktsionäre erinevates ühinguõiguslikes ja aktsiate võõrandamisega seonduvates kohtuvaidlustes

  COBALT esindas Miiduranna Tehas vähemusaktsionäre aktsiate ülevõtmise eest õiglase hüvitise määramise kohtuvaidluses

  COBALT nõustas Foster Wheeler Energiat vaidluses Narva Elektrijaamad energiaplokkide renoveerimise lepingust tulenevas vaidluses

  Teie tunnustus on parim motivatsioon

  "Ühe sõnaga - suurepärane! Kristina on tugev spetsialist, kellel on suured kogemused ja teadmised kohtuvaidlustes. Temast rääkides on rõhk sõnal usaldus. Tööd on alati hästi juhitud, protsess sujuv. Tähtaegadest kinnipidamine ja korrektsus - super."
  Keiu Heinpalu, Ambient Sound Investments