Vahekohus

Meie kohtuvaidluste töögrupp esindab kliente nii Eesti kui välisriikide vahekohtutes, sealhulgas Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC), ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjoni (UNCITRAL), Rahvusvahelise Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuse (ICSID), Stockholmi Kaubanduskoja (SCC), Londoni Rahvusvahelise Arbitraažikohtu (LCIA) ning Soome, Eesti, Läti ja Leedu kaubanduskodade reegleid rakendades.

Ühendame kõrgetasemelised vahekohtuoskused asjaomase õigusvaldkonna ekspertteadmistega ning tuleme suurepäraselt toime keerukate ja mitut jurisdiktsiooni hõlmavate ärivaidluste lahendamisega.

Meie rahvusvahelised kontaktid juhtivate advokaadibüroodega, kuulumine organisatsioonidesse Lex Mundi ja World Services Group ning meie Baltimaade üksuste vaheline koostöö võimaldavad meil edukalt lahendada paljusid jurisdiktsioone hõlmavaid vahekohtuvaidlusi.

Abistame kliente alates lepingu koostamise etapist kuni vaidluse tegeliku lahendamiseni. Nõustame vahekohtuklauslite sõnastamisel ning vahekohtu ja kohaldatava õiguse valikul, anname õiguslikke arvamusi eesseisva või käimasoleva vahekohtumenetluse kohta, esindame kliente vahekohtumenetlustes ning abistame ka rahvusvaheliste vahekohtuotsuste vaidlustamisel või nende tunnustamise ja täitmise saavutamisel. Samuti tegutsevad meie advokaadid vahekohtunikena.

 

Tunnustus
Chambers and Partners 2021, vaidluste lahendamine, Eesti büroo
Mitmete allikate sõnul on meeskonna lähenemine ärile orienteeritud ning üks klient märgib: „Nõuanded on alati väga selged: millised on valikud ning millised on poolt- ja vastuargumendid.“
Chambers Europe 2015, Eesti büroo
„Pühendunud meeskond – kiire reageerimine ja põhjalik töö.” „Meeskonna suhtumine on ülimalt professionaalne ja jätab väga hea mulje.”