Bioteadused

Bioteaduste valdkonnas pakume püsiteenuseid tervishoiu-, farmaatsia- ja meditsiiniseadmete sektorile. Meil on aastatepikkune kogemus bioteadustega seotud nõustamise, kohtuvaidluste ja nõuetele vastavuse teenuste pakkumisel selle majandusharu tipptegijatele. Põhjalikud teadmised sektori ja kohaliku turu eripärast võimaldavad meil lisada praktilist lisaväärtust, andes valdkondlikku nõu ning esindades kliente kohtutes ja ametiasutustes.

Meie eksperdid on valmis teid nõustama kõigis bioteaduste küsimustes, sealhulgas:

 • meditsiinitooted
 • reklaam ja turundus
 • turustuskanalid ja toodete turule toomine (litsentsimine, müügiload, registreerimised ja teatised)
 • kliinilised uuringud
 • ravimiohutuse järelevalve eeskirjad ja tootevastutus
 • intellektuaalomandi kaitse ja asjaomaste õiguste tagamine, sealhulgas patendikaitse
 • hinnakujundus, hüvitamine ja riigihanked
 • kaubanduslepingud ja -tugi (turustusstruktuurid, turundus, annetused)
 • andmekaitse
 • standardsete tööprotseduuride nõuetelevastavus
 • konkurentsiõigus (turundus- ja müügikampaaniate analüüs, levitamine, turgu valitseva seisundiga seonduvad küsimused, valdkondlikud päringud, koolitused)
 • tolli- ja maksuküsimused
 • kanepitoodete tootmine ja turustamine
 • sektori esindamine riigiasutustes