` Priit Põld | COBALT

Priit Põld

Vandeadvokaat / Eesti

Tutvustus

Priit Põld on advokaadibüroo COBALT intellektuaalomandi ja IT-õiguse ja andmekaitse valdkonna vandeadvokaat. Priit keskendub peamiselt intellektuaalomandi, küberturvalisuse ja andmekaitsega seotud küsimustele.

Priit omab pikaajalist kogemust erinevate IT-sektori lepingute koostamisel, näiteks erinevate teenuste ja rakenduste tingimuste koostamisel, aga ka tarkvaraarenduslepingute koostamisel ja läbirääkimistel. Samuti on tal kogemusi intellektuaalomandi valdkonnas, sealhulgas nõustades kliente tarkvara litsentseerimisel ning analüüsides ja koostades erinevaid intellektuaalomandi lepinguid.

Samuti on tal märkimisväärne kogemus GDPRi-alases nõustamises, mis hõlmab selliseid tegevusi nagu andmete kaardistamine, auditid ja erinevate andmekaitsedokumentide, sealhulgas privaatsusteadete koostamine. Lisaks on tal kogemusi andmetöötluslepingute koostamisel ja läbirääkimistel, samuti andmekaitse mõju hindamisel ja õigustatud huvide hindamisel. Ta abistanud oma kliente isikuandmetega seotud rikkumiste käsitlemisel ja andmesubjektide juurdepääsutaotlustele vastamisel ning tema kogemuste hulka kuulub ka rahvusvaheliste andmeedastusküsimuste analüüs. Kõigele lisaks on läbi viinud andmekaitsekoolitusi paljudele klientidele.

Valdkond

CV

Keeled

  • eesti, vene, inglise

Haridus ja liikmeskond

  • Eesti Advokatuur (2017)
  • Magistrikraad, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Eesti (2013)