Keskkond

Meie ESG tiim on alati valmis aitama:

 • EL taksonoomia – keskkonnasäästlike majandustegevuste klassifikatsiooni ja ettevõtete kohustuste hindamisega;
 • Kestliku rahastusega (SFDR määrus);
 • Roheliste võlakirjadega;
 • Rohelise era- ja avaliku sektori rahastusega;
 • Keskkonnalubade ja -regulatsioonidega;
 • Loodusvarade ja nende vastutustundliku kasutuse küsimustes;
 • Energiahalduse ja energiatõhususe küsimustes;
 • Jäätmete ja ohtlike materjalide haldamise küsimustes;
 • Emissioonikontrolli ja -haldusega seoses;
 • Keskkonnavastutuse küsimustes;
 • Keskkonnamõjude seire ja hindamise küsimustes;
 • Keskkonnatasude ja -maksudega seonduvalt;
 • CO2- heite turgude ja emissioonide kauplemise küsimustes;
 • Keskkonna- ja kliimavaidlustega.