Žiniasklaidos teisės

Mes turime ilgametės praktinės teisinio darbo patirties žiniasklaidos ir privatumo teisių srityje. Mūsų ekspertų komanda konsultuoja klientus dėl žodžio laisvės ir jos ribų, teisių į privatumą ir jų ribojimų, žmogaus orumo neliečiamumo, žurnalistų informacijos šaltinių apsaugos ir daugelio kitų žiniasklaidos ir privatumo klausimų. Konsultuojame dėl elektroninės, spausdintinės ir socialinės žiniasklaidos veiklos teisinio reguliavimo. Be to, padedame sudaryti sutartis, susijusias su įprastine žiniasklaidos veikla, pavyzdžiui, autorines sutartis, sutartis su gamintojais, reklamos agentūromis ir žiniasklaidos turinio platintojais. Mes atstovaujame klientų interesams nacionalinėse reguliavimo ir kitose institucijose, taip pat atstovaujame klientams teismo procesuose, susijusiuose su žodžio laisve, reputacija ir privataus gyvenimo pažeidimu.

Susisiekite su mumis, jei reikia pagalbos sprendžiant bet kokius su žiniasklaida ir privatumo apsaugos teise susijusius klausimus, įskaitant:

  • bendrą žiniasklaidos reguliavimo sistemą;
  • atstovavimą teismo procesuose, susijusiuose su melagingos informacijos paneigimu, šmeižtu, privatumo pažeidimu, reikalavimais atlyginti neturtinę žalą;
  • konsultacijas prieš informacijos viešą paskelbimą;
  • masinės žiniasklaidos taisyklių taikymą, įskaitant užsakomojo vaizdo transliavimo ir panašias paslaugas;
  • santykius su žiniasklaidos reguliavimo institucijomis;
  • konsultacijas dėl autorių teisių.
Pripažinimas
Chambers Europe 2024, Intelektinė nuosavybė, Lietuvos kontora
„COBALT sprendžia problemas su dideliu dėmesiu ir rūpestingumu."
The Legal 500 2024, Intelektinė nuosavybė, Lietuvos kontora
"Itin patyrę teisminio nagrinėjimo advokatai, žinomi dėl savo patirties nagrinėjant net sudėtingiausius ginčus dėl farmacijos."
The Legal 500 2021, Intelektinė nuosavybė, Lietuvos kontora
"Bendradarbiauti su COBALT buvo vienas malonumas. COBALT teisininkai specializuojasi konkrečiose praktikos srityse, todėl kiekvieną teisinį klausimą sprendžia atitinkamos teisės srities profesionalas."