Meediaõigused

Meil on meedia- ja eraelu puutumatuse õiguste valdkonnas pikaajaline kogemus. Meie ekspertide tiim nõustab kliente sõnavabaduse, eraelu, inimväärikuse puutumatuse, ajakirjaniku teabeallikate kaitse ning paljude muude meedia- ja privaatsusküsimustega seotud valdkondades. Pakume konsultatsioone ja koostame arvamusi elektroonilise, trüki- ja ühismeedia tegevuste õigusliku reguleerimise vallas. Lisaks aitame tavapärase meediategevusega seotud lepingutega, nagu autorilepingud, lepingud tootjate, reklaamiagentuuride ja massimeediasisu levitajatega. Esindame klientide huve riigi- ja muudes asutustes ning esindame kliente sõnavabaduse, maine ja privaatsuse rikkumisega seotud kohtumenetlustes.

Pöörduge meie poole, kui vajate abi meediaõiguse ja eraelu puutumatusega seotud küsimustes, sealhulgas:

  • meedia üldine reguleeriv raamistik
  • esindamine kohtumenetluses, mis on seotud valeandmete tagasivõtmise, laimamise, privaatsuse rikkumise, mittevaralise kahju hüvitamise nõuetega
  • avaldamiseelne nõustamine
  • massimeedia eeskirjade kohaldamine, sealhulgas tellitavate videote ja muude sarnaste teenuste puhul
  • suhted meediat reguleerivate asutustega
  • nõustamine autoriõiguse ja kaasnevate õiguste valdkonnas