COBALT veiksmīgi pārstāv klientu Eiropas Savienības Tiesas virspalātā


2021 - 07 - 20

COBALT veiksmīgi pārstāvējis klientu – Itālijas pilsoni, kurš pārcēlies uz dzīvi Latvijā – Eiropas Savienības Tiesas virspalātā saistībā ar valsts nodrošinātās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību ekonomiski neaktīvam dalībvalsts pilsonim, kas likumīgi uzturas citas dalībvalsts teritorijā.

2021. gada 15. jūlijā Eiropas Savienības Tiesas virspalāta taisīja spriedumu lietā C-535/19 A, piedaloties Latvijas Republikas Veselības ministrijai, un atzina, ka Eiropas Savienības (ES) tiesībām pretējs ir tāds valsts tiesiskais regulējums, ar kuru ekonomiski neaktīviem citas ES dalībvalsts pilsoņiem, kuri izmanto sev piemītošo pārvietošanās brīvību un savas tiesības uzturēties citas dalībvalsts teritorijā, tiek liegtas tiesības tikt iekļautiem uzņēmējas dalībvalsts publiskajā veselības apdrošināšanas sistēmā, lai izmantotu šīs valsts finansētos veselības aprūpes pakalpojumus.

Klienta pārstāvību Eiropas Savienības Tiesā nodrošināja COBALT vadošais partneris, zvērināts advokāts Lauris Liepa, biroja ekspertu komandā darbojās jurists Dr. Toms Krūmiņš un jaunākā juriste Maira Pužule.

Vadošie eksperti

Vadošais partneris, zvērināts advokāts
Latvija