ES tiesības

Mums ir ievērojama pieredze klientu pārstāvēšanā ES administratīvajās iestādēs un tiesās. Pateicoties mūsu komandas profesionālajām zināšanām un izcilajām valodu prasmēm, spējam nodrošināt efektīvu rīcību attiecībās ar ES kompetentajām iestādēm. Savā praksē COBALT eksperti ir veikuši apvienošanās ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā, nodrošinājuši pārstāvību valsts atbalsta lietās ES Vispārējā tiesā, kā arī aizstāvējuši klientus Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas lietās un ES Intelektuālā īpašuma birojā.

Eksperti
Visi
Igaunija
Latvija
Lietuva
Atzinības
Chambers Europe 2022, Konkurences tiesības, Latvijas birojs
Avoti slavē COBALT kā “lielu juridisko biroju ar daudzpusīgiem juristiem, kas pārzina dažādas tiesību jomas,” un izceļ “lielisko starptautisko kompetenci”.
The Legal 500 2021, ES un konkurences tiesības, Latvijas birojs
"Komanda ir ļoti zinoša un uzticīga savai misijai atbalstīt klientus. Tā ievēro augstus ētikas standartus, saglabā vienkāršu un pozitīvu attieksmi. Komanda ir arī gatava izzināt klienta biznesa nianses, lai piedāvātu labākos pakalpojumus. Vadošajiem partneriem ir ļoti labi kontakti valstī un izpratne par lietu juridiskajiem, politiskajiem un biznesa aspektiem."
Chambers Europe 2021, Konkurences tiesības, Latvijas birojs
Klients pauž sajūsmu par COBALT komandas nepārspējamo spēju skaidrot jautājumus biznesa kontekstā.
The Legal 500 2015, Intelektuālais īpašums, Latvijas birojs
"Šis birojs ir izcils visos līmeņos, ko nodrošina ne tikai vecākie partneri, bet arī jaunāki juristi. Viņiem ir praktiska pieeja un teicams klientu servisa līmenis."
Chambers Europe 2015, Konkurences tiesības, Latvijas birojs
"Komanda patiesi saprata mūsu uzņēmuma vajadzības. Viņi darbojas ātri un uzticami, sniedzot izsmeļošas konsultācijas."