Ekonomiskie noziegumi
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Atzinības

Sarežģītā biznesa attiecību struktūra, konstanti mainīgais tiesiskais regulējums un nepastāvīgie konkurences nosacījumi rada aizvien pieaugošu pieprasījumu pēc augstas raudzes profesionāļiem ekonomisko noziegumu apkarošanas jomā. Mūsu juristu komanda ir augsti kvalificēta un pieredzējusi šādu izaicinājumu risināšanā.

Aizstāvot un konsultējot klientus šādās lietās, mēs apzināmies klienta vēlmi panākt iespējami operatīvu lietas risinājumu un sasniegt nepieciešamo rezultātu bez pārlieku lielas publicitātes. Mēs esam pārliecināti, ka vēlamā rezultāta sasniegšanas veiksmes atslēga ir pārdomāta un proaktīva  stratēģija. Plašā daudznozaru kompetence palīdz mums izprast klienta biznesa specifiku un nodrošināt efektīvu komunikāciju ar prokuratūru, Iekšējās drošības dienestu, finanšu nozares un konkurences uzraudzības iestādēm, nacionālajām tiesām un Eiropas Cilvēktiesību tiesu. COBALT aizstāvības advokāti ekonomisko noziegumu jomā ir iesaistījusies dažādu noziegumu izpētē- no tādiem finanšu noziegumiem, kā krāpšana, un piesavināšanās, līdz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un kukuļdošana.

Mūsu ekonomisko noziegumu prakses grupas speciālistiem ir vērtīga un plaša pieredze gan atbildētāju, gan cietušo pārstāvībā. Turklāt mēs labi apzināmies, ka vislabākā tiesvedība ir tā, kas netiek ierosināta. Šī iemesla pēc mēs cenšamies izglītot un konsultēt klientus to ikdienas darbā tā, lai novērstu, ka tiek izdarīts noziegums vai pieļauts likumpārkāpums, tostarp novēršot nozieguma izdarīšanu uzņēmumā vai pret jūsu uzņēmumu. Mēs izvērtējam ar klienta komercdarbību saistītos riskus un samazinām šādu risku iespējamību, izstrādājot vai izvērtējot dažādus iekšējās politikas dokumentus, vadlīnijas un procedūras, kā arī organizējot apmācības uzņēmumiem un to darbiniekiem.