Ekonomiskie noziegumi

Sarežģītā biznesa attiecību struktūra, konstanti mainīgais tiesiskais regulējums un nepastāvīgie konkurences nosacījumi rada aizvien pieaugošu pieprasījumu pēc augstas raudzes profesionāļiem ekonomisko noziegumu apkarošanas jomā. Mūsu juristu komanda ir augsti kvalificēta un pieredzējusi šādu izaicinājumu risināšanā.

Aizstāvot un konsultējot klientus šādās lietās, mēs apzināmies klienta vēlmi panākt iespējami operatīvu lietas risinājumu un sasniegt nepieciešamo rezultātu bez pārlieku lielas publicitātes. Mēs esam pārliecināti, ka vēlamā rezultāta sasniegšanas veiksmes atslēga ir pārdomāta un proaktīva stratēģija. Plašā daudznozaru kompetence palīdz mums izprast klienta biznesa specifiku un nodrošināt efektīvu komunikāciju ar prokuratūru, Iekšējās drošības dienestu, finanšu nozares un konkurences uzraudzības iestādēm, nacionālajām tiesām un Eiropas Cilvēktiesību tiesu. COBALT aizstāvības advokāti ekonomisko noziegumu jomā ir iesaistījusies dažādu noziegumu izpētē- no tādiem finanšu noziegumiem, kā krāpšana, un piesavināšanās, līdz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un kukuļdošana.

Mūsu ekonomisko noziegumu prakses grupas speciālistiem ir vērtīga un plaša pieredze gan atbildētāju, gan cietušo pārstāvībā. Turklāt mēs labi apzināmies, ka vislabākā tiesvedība ir tā, kas netiek ierosināta. Šī iemesla pēc mēs cenšamies izglītot un konsultēt klientus to ikdienas darbā tā, lai novērstu, ka tiek izdarīts noziegums vai pieļauts likumpārkāpums, tostarp novēršot nozieguma izdarīšanu uzņēmumā vai pret jūsu uzņēmumu. Mēs izvērtējam ar klienta komercdarbību saistītos riskus un samazinām šādu risku iespējamību, izstrādājot vai izvērtējot dažādus iekšējās politikas dokumentus, vadlīnijas un procedūras, kā arī organizējot apmācības uzņēmumiem un to darbiniekiem.

 

Atzinības
The Legal 500 2022, Tiesvedība un strīdu risināšana, Latvijas birojs
"COBALT juristu pieredze, tehniskās spējas un stratēģiskā izpratne ir nepārspējama. Jau pirmajā tikšanās reizē es jutos ļoti labi informēts un atbalstīts - gan cilvēciskā līmenī, gan attiecībā uz manām tiesībām, gan attiecībā uz to, kāds izlīgums būtu īstenojams un taisnīgs. Ļoti iesaku šo biroju."
Chambers Global 2020, Tiesvedība un strīdu risināšana, Latvijas birojs
"Klienti novērtē biroja juristu atdevi un izpratni par tirgu, izceļot komandu kā vienu no labākajām Latvijā."
Chambers Europe 2016, Tiesvedība un strīdu risināšana, Latvijas birojs
"Klienti šo spēcīgo advokātu komandu, kura darbojas Baltijas tīkla ietvaros, rekomendē kā vadošu biroju, kas sniedz izcilus pakalpojumus."
Chambers Europe 2015, Tiesvedība un strīdu risināšana, Latvijas birojs
"COBALT Latvijas birojā darbojas izcili speciālisti, kuri spēj risināt dažādus sarežģītus jautājumus. Esmu patiesi priecīgs sadarboties ar šiem juristiem – viņi strādā neticami daudz, ir viegli pieejami un pilnībā sadarbojas."
The Legal 500 2015, Strīdu risināšana, tiesvedība, Latvijas birojs
"Ievērības cienīga ir COBALT spēja risināt sarežģītus jautājumus atsaucīgi, regulāri informējot klientu par lietas attīstību un absolūti profesionāli."
Chambers Europe 2015, Strīdu risināšana, tiesvedība, Latvijas birojs
"Mums ir prieks strādāt ar viņiem. Mēs saņemam racionālus un rūpīgi izanalizētus padomus. Komandā ir izcili advokāti, ar kuriem ir viegli sastrādāties."