Ühingute restruktureerimine

Me aitame kliente kõikvõimalikes kontsernisisestes või eraldiseisvate ettevõtete restruktureerimistes kõigis Balti riikides, sealhulgas ka suurimate finantsasutuste piiriülestes ühinemistes ja muud tüüpi erinevatesse ärisektoritesse kuuluvate ühingute restruktureerimisel. Me oleme olnud nõustajaks paljudes projektides seoses äritegevuse laiendamisega, konsolideerimisega ja ettevõtte varade võõrandamisega, aidanud leida igas olukorras sobivaimad lahendused alates osaluse võõrandamisest ja oma tegevuse jagunemisest (spin-offs) kuni investorite kaasamiseni.