Äriühingu juhtimine

Aitame kujundada parema tava kohaseid üldjuhtimisstruktuure ning juhtkonna ja komiteede struktuure, nõustame direktorite ja juhtide vastutuse ja kindlustuse küsimustes, valmistame ette juhatuse eeskirju ja muid ettevõttesiseseid põhimõtteid, kavandame ja viime läbi iga-aastaseid ja erakorralisi üldkoosolekuid, nõustame ettevõtte sotsiaalse vastutuse ja jätkusuutlikkuse projektide õigus-, regulatiiv- ja maksuaspektides, samuti ettevõtte tundlikes küsimustes, strateegilistes tehingutes ja sisejuurdlustes.

Spetsialistid
Kõik
Eesti
Läti
Leedu
Tunnustus
Chambers Europe 2023, ärinõustamine / äriõigus, Eesti büroo
„Hindan advokaadibüroo võimet orienteeruda terves Baltikumis. Nad katavad kogu piirkonna, sõltumata konkreetsest küsimusest. Nad on Baltimaades minu esimene valik.“