` Mervet Kägu | COBALT

Mervet Kägu

ESG valdkonna juht, ajutiselt peatatud / Eesti

Tutvustus

Mervet Kägu juhib büroos ESG ja jätkusuutlikkuse valdkonda.

Mervet on nõustanud FTSE 100 ja Fortune 500 ettevõtteid ESG teemadel, keskendudes ESG riskide kaardistamise, haldamise ja aruandluse kohustusele. Samuti on ta uurinud ELi HKS direktiivi rakendamist lennundussektoris, praktiseerides Euroopa Komisjonis. Ta on abistanud ka ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadis Pariisi kliimaleppe töögruppi ja Kyoto protokolli vastavuskomiteed riikide kliimamuutuste aruandluse teemal.

Mervet abistas ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaati ja Kyoto protokolli vastavuskomiteed kliimamuutuste avalikustamise kotha. Samuti uuris ühise, kuid diferentseeritud vastutuse ja vastava suutlikkuse põhimõtet ja seda, kuidas see peaks kajastuma Pariisi kokkuleppes enne COP21 konverentsi toimumist.

Varem on ta töötanud mitmes rahvusvahelises advokaadibüroos ning muudes avalik-õiguslikes ja eraorganisatsioonides, nagu Thomson Reuters, LexisNexis, Euroopa Komisjon, ÜRO (UNFCCC) ja ESG tehnoloogia idufirmas Datamaran.

Valdkond

CV

Keeled

  • Eesti, inglise

Liikmeskond ja haridus

  • University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (2022)
  • Magistrikraad, Maastrichti Ülikooli õigusteaduskond, Madalmaad (2013)
  • Bakalaureusekraad, Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond (õigusteadused) (2011)
  • Helsingi Ülikooli õigusteaduskond, külalisüliõpilane (2011)