Sisejuurdlused

Mida suuremaks kasvab organisatsioon, seda keerukamaks muutuvad õigussuhted ja regulatiivsed nõudmised ning üha raskem on saada üksikasjalikku ülevaadet ettevõttes valitsevast olukorrast. Eelnevat on vaja, et töötada välja ja viia ellu äriplaane või vältida regulatiivsete nõuete eiramist, mis võib kaasa tuua miljonite eurode suuruseid rahalisi väljaminekuid või halvimal juhul isegi ettevõtte sulgemise.

Parim sisejuurdlus toimub kiiresti, diskreetselt, advokaadi-kliendi usaldussuhte raames ning võimaldab kliendil veenduda, et ta on nõudmised täitnud, või annab talle piisavalt aega nõuetele vastavuse saavutamiseks. Eelnevas saame oma kliente abistada, pakkudes neile parimat võimalikku õigusnõu ja selle ellu viimist.

Uurimisobjektiks võib olla ka spetsiifiline töötaja või nt kohalik juhtkond, avastamaks ettevõttesiseseid rikkumisi. Tavapäraselt hõlmab see mh ettevõtte külastust, vestlust juhtkonna ja võtmetöötajatega ning dokumentide analüüsi (pangakontod, e-kirjad, varalise seisu tuvastamine jne). Sisejuurdluses kogutud tõendeid ja informatsiooni kasutades võib olla võimalik võtta rikkujad meie kohtuvaidluste meeskonna advokaatide abiga tsiviil- ja/või kriminaalvastutusele.

Samuti koolitame töötajaid ja teeme kontrollkülastusi, et valmistada ettevõtet ja selle töötajaid ette võimalikuks suhtlemiseks ametiasutustega.

Et ükski detail ei jääks märkamata ega ükski tähtis küsimus esitamata, kasutame kliendi majandusharule spetsialiseerunud advokaate. Lisaks isiklikule lähenemisviisile kasutame ka tipptasemel tarkvaralahendusi, et avastada mustreid ja skeeme, mis muidu võiksid nt andmete suure mahu või keerukuse tõttu kahe silma vahele jääda.