Ukraina sõja mõju nõuandekeskus

Õigusnõustamine seoses Ukraina ettevõtete Baltikumi ümberpaigutamisega

Ei ole õigusnorme, mis võimaldaksid ettevõtte üleviimist Ukrainast Eestisse, Lätti või Leetu, kuid ettevõtte taasloomine Baltikumis on võimalik.
Meie äriühingu-, finants-, tööõiguse-, intellektuaalomandi- ja maksujuristide meeskond on valmis nõustama ettevõtteid, kes asutavad Baltikumis uusi ettevõtteid.

Muu hulgas saame anda õigusabi järgmistes küsimustes.

Ukraina sõja tõttu on rahvusvahelised ja piirkondlikud tarneahelad ja ärisidemed häiritud ning meie meeskonnad saavad aidata järgmises:

  • lepingute muutmine;
  • krediiditingimuste läbivaatamine ja muutmine;
  • kaubandusvaidluste lahendamine, sh seoses võimaliku vääramatu jõuga, lepingute täitmisele pööramine ja ettemaksete tagasinõudmine.

Nõuannete saamiseks võtke palun ühendust aadressil ukraine@cobalt.legal, saates oma ettevõtte kirjelduse ja info soovitud nõuande kohta.

 

Tasuta õigusteenused Ukraina vastu suunatud rünnakute tõttu kahjustada saanud ettevõtetele ja inimestele

Ukrainas areneva humanitaarkriisi valguses oleme solidaarsed Ukraina inimestega ning meie prioriteediks on pakkuda konkreetset ja sihipärast pro bono õigusabi, et tagada ukrainlaste turvalisus ja heaolu.

Meie advokaatide meeskond võib pakkuda meie spetsialiseerumise valdkondades tasuta õigusabi ettevõtetele ja inimestele, kes on saanud kannatada Ukraina vastu suunatud rünnakute tõttu, samuti sõja eest põgenevatele ja Baltimaades varjupaika otsivatele ukrainlastele.

Nõustamise taotlemiseks võtke palun ühendust aadressil ukraine@cobalt.legal, täpsustage asjaolud ning mis nõu te vajate.

 

Tagasi teenuste juurde