AML un sankcijas

COBALT ir ieguvis plašu pieredzi, konsultējot klientus jautājumos, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un sankciju ievērošanu, tostarp klientu uzdevumos esam veikuši procedūru un politiku analīzi atbilstoši aktuālajām normatīvo aktu prasībām, izstrādājuši iekšējās kontroles sistēmas, konsultējuši sankciju atbilstības jautājumos, nodrošinājuši palīdzību klientiem uzraugošo iestāžu veiktajās klātienes un neklātienes pārbaudēs, kā arī veikuši ikgadējos un ārkārtas AML/CTF auditus. Mūsu klientu vidū bijušas vadošās finanšu iestādes, ārvalstu finanšu pakalpojumu sniedzēji, maksājumu un elektroniskās naudas iestādes, investīciju fondi, nekustamo īpašumu attīstītāji un pārvaldnieki, loģistikas kompānijas, importētāji un eksportētāji u.c. nozaru pārstāvji.

Mēs piedāvājam pilna cikla AML un sankciju risku pārvaldības pakalpojumu klāstu, tostarp:

  • riska novērtējuma sagatavošanu;
  • risku auditu;
  • iekšējās kontroles sistēmas izstrādi;
  • iekšējo kontroles sistēmu izvērtēšanu un aktualizēšanu;
  • darbinieku apmācības;
  • pārstāvību uzraudzības un kontroles iestādēs, arī pārbaužu laikā;
  • ikgadējos un ārkārtas AML/CTF auditus;
  • konsultācijas uzņēmuma augstākajai vadībai, formulējot riska apetīti un riska pārvaldības modeli;
  • darījumu uzraudzības noteikumu izstrādi.

Mums ir pieredze arī darbā ar uzņēmumiem, kas strādā starptautiskā mērogā vairākās valstīs, tostarp Latvijā.