AML ja sanktsioonid

Ettevõttel COBALT on laialdased kogemused klientide nõustamisel järgmise alal: rahapesuvastane võitlus, terrorismi rahastamise vastane võitlus, sanktsioonide järgimise alased küsimused, sealhulgas menetluste ja põhimõtete analüüsimine ning koostamine vastavalt kehtivatele regulatiivsetele nõuetele, ettevõttesiseste juhtimissüsteemide ja põhimõtete arendamine, nõustamise pakkumine sanktsioonide järgimise alal, klientide abistamine regulatiivsete kohapealsete ja väljaspool aset leidvate ülevaatuste alal, samuti iga-aastaste või erakorraliste AML-/CTF-i auditite tegemine. Meie klientide hulka kuuluvad juhtivad finantsasutused, välismaised finantsteenuste pakkujad, makseasutused, e-raha asutused, fondivalitsejad, investeerimisfondid, sealhulgas piirmäärast allapoole jäävad fondid, kinnisvaraarendajad ja haldajad, logistikaettevõtted, importijad ja eksportijad ning mitmesuguste muude valdkondade esindajad.

Pakume kõiki AML-/CTF-i ja sanktsioonide riskijuhtimise teenuseid, sealhulgas järgmist:

  • riskijuhtimine;
  • vastavusprogrammide auditeerimine;
  • vastavusprogrammide arendamine;
  • vastavusprogrammide hindamine ja uuendamine;
  • töötajate koolitused;
  • kontrolli- ja järelevalveorganite ees esindamine; sealhulgas kohapealsete ning väljaspool aset leidvate ülevaatuste käigus;
  • iga-aastaste või erakorraliste AML-/CTF-i auditite tegemine;
  • kõrgema juhtkonnaga konsulteerimine riskivalmiduse formuleerimise ja riskiohjamismudeli kokkuleppimise alal;
  • konsulteerimine tehingute jälgimise ja sortimise alal.

Oleme rahvusvahelisel tasemel kogenud ettevõte AML-i ning sanktsioonide küsimuste alal.