Pinigų plovimo prevencija ir sankcijos

COBALT yra sukaupusi didelę patirtį konsultuojant klientus pinigų plovimo prevencijos, teroristų finansavimo prevencijos ir sankcijų įgyvendinimo klausimais, įskaitant procedūrų ir politikų analizavimą ir rengimą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, vidaus kontrolės sistemų ir politikų rengimą, konsultavimą sankcijų įgyvendinimo klausimais, pagalbą klientams reguliavimo institucijų atliekamuose patikrinimuose vietoje ir nuotoliniu būdu, taip pat atliekant metinius ar ad hocpinigų plovimo prevencijos / teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) auditus. Mūsų klientai – pirmaujančios finansų įstaigos, užsienio finansinių paslaugų teikėjai, mokėjimo įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, valdymo įmonės, investiciniai fondai, įskaitant fondus, kurių turtas neviršija viršutinės ribos (angl. sub-threshold funds), nekilnojamojo turto vystytojai ir valdytojai, logistikos įmonės, importuotojai ir eksportuotojai bei įvairių kitų sektorių atstovai.

Mes teikiame visą spektrą PPTFP ir sankcijų rizikos valdymo paslaugų, įskaitant:

  • rizikos vertinimą;
  • atitikties programos auditą;
  • atitikties programų rengimą;
  • atitikties programų vertinimą ir atnaujinimą;
  • darbuotojų mokymus;
  • atstovavimą priežiūros ir kontrolės įstaigose, įskaitant jų atliekamuose patikrinimuose vietoje ar nuotoliniu būdu;
  • metinių arba ad hoc PPTFP auditų atlikimą;
  • vyresniųjų vadovų konsultavimą apsibrėžiant norimą prisiimti riziką ir priimant sprendimą dėl rizikos valdymo modelio;
  • konsultavimą sandorių stebėsenos ir atrankos klausimais.

Mes turime patirties konsultuojant pinigų plovimo prevencijos ir sankcijų klausimais tarptautiniu mastu.