Kopuzņēmumi un komerciāla sadarbība
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Mēs esam snieguši juridisko palīdzību dažādu nozaru klientiem visa veida jautājumos, kas saistīti ar vietēja mēroga un pārrobežu kopuzņēmumu dibināšanu un darbību, tostarp esam palīdzējuši gan enerģētikas, gan rūpniecības nozaru uzņēmumiem, kā arī konsultējuši klientus starptautisku konkursu ietvaros. Apvienojot kompetenci dažādās tiesību nozarēs, spējam nodrošināt kompleksu atbalstu visos kopuzņēmuma attīstības posmos, sākot ar korporatīvās struktūras un pārvaldības izveidi un beidzot ar palīdzību kopuzņēmuma darbības slēgšanā.

eksperti
Visi Biroji
Igaunija
Latvija
Lietuva
Visi Biroji
Latvija
Visi Biroji
Igaunija
Latvija
Lietuva