Ühisettevõtted

Me oleme aidanud kliente kõigis kohalike ja piiriüleste ühisettevõtetega seotud küsimustes paljudes erinevates majandussektorites, sealhulgas elektrienergia, tootmine ja suured rahvusvahelised hanked. Me oleme nõustajateks ühisettevõtete projektides, ühendades vastavate ekspertide teadmised alates sobivaima ühisettevõtte struktuuri leidmisest ja ettevõtte juhtimise, konkurentsiõiguse, maksustamise ja regulatsiooniga seotud keerukate küsimuste hindamisest kuni ettevõtte loomiseni ja tulevikus ka kõigi osapoolte jaoks eduka väljumisvõimaluse tagamiseni.

Tunnustus
Chambers and Partners 2021, ärinõustamine/äriõigus, Eesti büroo
Kliendid kiidavad advokaatide ärikeskset lähenemist, tuues eriti välja: „Nad on alati proaktiivsed.“