Korporatīvā restrukturizācija
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Mēs sniedzam juridisko palīdzību visos uzņēmumu grupu, kā arī atsevišķu uzņēmumu, restrukturizācijas aspektos visās Baltijas valstīs. Tostarp, esam strādājuši pie lielākajiem finanšu institūciju pārrobežu apvienošanās darījumiem, kā arī dažādu citu nozaru uzņēmumu reorganizāciju un restrukturizāciju projektiem. Esam palīdzējuši dažādos projektos, kas saistīti ar komercdarbības paplašināšanu, konsolidēšanu un problemātisko aktīvu restrukturizāciju, snieguši atbalstu dažādu risinājumu piemērošanā, sākot ar uzņēmumu sadalīšanu un beidzot ar jaunu investoru piesaisti. Klientiem nodrošinām pieredzējušas un kompetentas juristu komandas vispusīgu atbalstu.