Mediju tiesības
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Mums ir ilgstoša pieredze mediju un privātuma tiesību jomā. Mūsu ekspertu komanda klientus konsultē par tiesībām uz vārda brīvību, privāto dzīvi, goda un cieņas neaizskaramību, žurnālistu informācijas avotu aizsardzību un citiem mediju un privātuma tiesību jautājumiem. Mēs sniedzam konsultācijas un atzinumus par elektronisko, drukāto un sociālo mediju darbības tiesisko regulējumu. Papildus palīdzam slēgt dažādus ar mediju ikdienas darbību saistītus līgumus, piemēram, autorlīgumus, līgumus ar producentiem, reklāmas aģentūrām un masu informācijas līdzekļu satura izplatītājiem. Pārstāvam klientu intereses nozari uzraugošajās iestādēs un institūcijās, kā arī tiesvedībās saistībā ar vārda brīvības, reputācijas un privātuma aizskārumu.

Sazinieties ar mums, ja nepieciešama palīdzība jebkādu ar mediju un privātuma tiesību saistīto jautājumu risināšanā, tostarp attiecībā uz:

  • vispārējo mediju nozares tiesisko regulējumu;
  • pārstāvību tiesvedībās, kas saistītas ar nepatiesas informācijas atsaukšanu, neslavas celšanu, privātās dzīves aizskārumu, morālo kaitējumu;
  • pirmspublicēšanas konsultācijām;
  • plašsaziņas līdzekļus regulējošo tiesību aktu piemērošanu, tostarp video pēc pieprasījuma (video on demand) un līdzīgu pakalpojumu gadījumā;
  • pārstāvību attiecībās ar medijus uzraugošajām institūcijām;
  • konsultācijām autortiesību jomā.
Kontakti
Nepieciešama palīdzība?

Piesakieties konsultācijai un mūsu eksperti palīdzēs Jūsu jautājumu risināšanā.

Pieteikties