AS Terminal kaitseb enda õigusi vedelkütuseturul aktsiaseltsi Olerex poolt toime pandud rikkumiste osas


2024 - 04 - 26

AS Terminal kaitseb enda õigusi vedelkütuseturul aktsiaseltsi Olerex poolt toime pandud rikkumiste osas.

Eestis kütuseturul tegutsejatel tuleb täita biokohustus, mis tähendab sisuliselt seda, et teatud kogus tarbimisse lubatud kütust peab olema biokütus. Üks turuosalistest on Terminali hinnangul seda  kohustust järjepidevalt rikkunud. Rikkumised on saanud mh võimalikuks ebapiisava järelevalve tõttu.

Terminal on asunud enda õigusi kaitsma ning tegutsema selle nimel, et taastada normaalne turuolukord. Selleks on Terminal panustanud aktiivselt erinevatesse menetlustesse ja pöördunud kahjunõudega kohtusse, esitanud kaebuse Euroopa Komisjoni, pöördunud Konkurentsiameti poole, panustanud õigusloomesse jpm.

Nõustame Terminali kõikides menetlustes ja tööliinides, mis võivad aidata kaasa rikkumiste lõpetamisele, rikkujate vastutusele võtmisele ja normaalse turuolukorra taastamisele. COBALTi meeskonda juhib valdkonnajuht Annika Peetsalu. Lisaks kuuluvad tiimi partner Jaanus Mody, valdkonnajuhid Kaidi Reiljan-Sihvart ja Lembit Tedder, vandeadvokaat Mart Blöndal, advokaadid Laura Viira, Crislyn Piirits ja Henri Hansson, juristid Jaanus Randma ja Kristi Ojala.