COBALT esindab klienti haldusvaidluses Politsei- ja Piirivalveametiga


2020 - 01 - 30

Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat Kadri Michelson esindab klienti haldusasjas, kus meie büroo klient esitas kaebuse Politsei- ja Piirivalveameti otsusele, millega keelduti talle väljastamast elamisluba.

Tegemist on põhiseaduslikkuse vaidlusega, kus põhirõhk on küsimusel, kas Eesti Vabariigi põhiseadusega on kooskõlas olukord, kus välismaalaste seadus ei võimalda taotleda elamisluba asumaks elama oma Eesti kodanikust alaealise lapse ja elukaaslase juurde.

Välismaalaste seaduses ette nähtud piirangu näol on tegu perekonnaelu olulise riivega, mille vajalikkus peab olema äärmiselt põhjendatud. Liiati on küsitav, kas selline jäik regulatsioon on tänapäeva kultuuri-ja õigusruumis üleüldse põhjendatud ja vajalik.

Juhtivad eksperdid

Valdkonnajuht
Eesti