Aplinkos apsauga ir gamtiniai ištekliai

Atitiktis teisiniams aplinkos apsaugos reikalavimams įvairioms įmonėms yra viena iš prioritetinių atitikties sričių. Ji turi įtakos projektų vystymui, gamybai, prekybos ir tiekimo grandinėms. Į aplinkos apsaugos klausimus būtina atsižvelgti sudarant daugelį verslo ir finansavimo sandorių.

Mūsų patyrę teisės ekspertai padeda gauti aplinkosaugos leidimus, rengti ataskaitas, vykdyti teisės aktų reikalavimus kasdienėje veikloje, spręsti su prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir kitus su klimato kaita susijusius klausimus. Mes taip pat turime daug patirties sprendžiant teisinius klausimus, susijusius su aplinkos teisės aktais, atsakomybe ir rengiant teisinius patikrinimus aplinkosaugos srityje.

Mes turime sukaupę išskirtinės patirties konsultuojant klientus, vykdančius veiklą gamtinių išteklių srityje. Neskaitant sukauptos praktinės patirties sprendžiant klientų teisinius klausimus, susijusius su kasybos koncesijomis ir leidimais, aktyviai dalyvavome ir kuriant kasybos bei angliavandenilių srities teisinę bazę. Mūsų komanda rengė pasiūlymus dėl reglamentavimo ir mokestinių sprendimų atstovaudama klientams, kurie yra angliavandenilių žvalgybos Baltijos jūroje pradininkai, taip pat vyriausybės pavedimu kūrė kasybos teisinio reglamentavimo sistemą.