Arbitražas ir mediacija

Sprendžiant ginčus alternatyviais būdais pirmenybę teikiame mediacijai ir taikinimui, tačiau kai šie ginčų sprendimo būdai negalimi, sėkmingai atstovaujame klientams arbitražo teismuose. Esame nepralenkiami spręsdami sudėtingus komercinius ir tarptautinius ginčus. Turime patirties atstovaujant klientams tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse bylose, kurios yra susijusios su įvairiomis teisės sritimis.

Mūsų komanda atstovauja verslo klientams ir valstybės institucijoms vietiniuose ir tarptautiniuose arbitražo procesuose. Turime reikšmingos patirties nagrinėjant ginčus pagal Tarptautinių prekybos rūmų Tarptautinio arbitražo teismo (ICC), Jungtinių Tautų tarptautinės prekybos teisės komisijos (UNCITRAL), Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro (ICSID), Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo instituto (SCC), Londono tarptautinio arbitražo teismo (LCIA), taip pat Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos prekybos rūmų taisykles.

Mūsų raktas į sėkmę – komandinis darbas, derinant aukšto lygio arbitražinio nagrinėjimo įgūdžius ir patirtį atitinkamoje teisės srityje. Mūsų narystė „Lex Mundi“ ir „World Services Group“ ir COBALT biurų tarpusavio bendradarbiavimas visose Baltijos šalyse leidžia mums veiksmingai spręsti ginčus arbitražo teismuose.

Konsultuojame ir atstovaujame klientams įvairiais klausimais, pradedant sutarčių rengimu ir baigiant ginčų sprendimu, įskaitant teisines konsultacijas dėl arbitražinių išlygų formuluotės ir arbitražo institucijų pasirinkimo, arbitražo vietos ir taikytinos teisės, teisinių išvadų dėl numatomo ar nagrinėjamo ginčo procedūros ir dalyko rengimą, atstovavimą klientams arbitražo teismo bylose ir ginčijant tarptautinio arbitražo teismo sprendimus ir bylose dėl tarptautinio arbitražo teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo. Mūsų advokatai taip pat skiriami arbitrais nagrinėjant arbitražo bylas.

 

Pripažinimas
Chambers Europe 2024, Ginčų sprendimas, Lietuvos kontora
„Teisininkai nepaprastai kruopščiai rengia faktus, teikia aiškias rekomendacijas, kaip orientuotis sudėtingose bylose, ir puikiai pristato sudėtingus klausimus lengvai suprantamu būdu.“
Chambers Europe 2024, Ginčų sprendimas, Lietuvos kontora
„COBALT diplomatija, strateginis planavimas, nepriekaištingas įgyvendinimas ir nepalaužiamas įsipareigojimas tenkinti klientų poreikius yra tikrai išskirtiniai.“
The Legal 500 2024, Ginčų sprendimas, Lietuvos kontora
„COBALT yra išskirtinai į Baltijos šalis orientuota visapusiškų paslaugų advokatų kontora, turinti didelę patirtį ir tvirtus ryšius tose šalyse, kuriose veikia. Jie puikiai išmano savo darbą, ir su jais malonu dirbti. Jų paslaugų standartai prilygsta geriausioms Londono firmoms."
The Legal 500 2023, Ginčų sprendimas, Lietuvos kontora
„Esame labai patenkinti COBALT ginčų sprendimo komanda. Mes juos pasitelkiame mus atstovauti daugelyje civilinių bylų, su kuriomis jie puikiai susitvarko. COBALT įsigilina ne tiktai į teisinius aspektus, bet ir į faktines aplinkybes: jie stengiasi suprasti techninius aspektus ir mes tai vertiname.“
Chambers Europe 2023, Ginčų sprendimas, Lietuvos kontora
„COBALT teisininkai gilinosi į įvairius bylos aspektus ir rado būdų, kaip mums padėti pasiekti savo tikslus.“
The Legal 500 2021, Ginčų sprendimas, Lietuvos kontora
"Visų iki šiol COBALT mums suteiktų paslaugų kokybė yra puiki. Teisinės konsultacijos visada suteikiamos greitai, iš anksto suderinama strategija ir suprantamai paaiškinami įvairūs galimi scenarijai ir rezultatai. COBALT indėlis taip pat atsispindi iki šiol teismo priimtuose sprendimuose."
The Legal 500 2021, Ginčų sprendimas, Lietuvos kontora
"Nors yra daug teisminių ginčų nagrinėjimo ekspertų, tačiau jau kurį laiką dirbame su COBALT. Ši kontora šioje srityje išsiskiria tuo, kad nors ir atstovauja mums jau daugelį metų, jie vis dar turi daug naujų idėjų ir randa sprendimus, o jų kūrybiškumas tiesiog žavi."
The Legal 500 2020, Ginčų sprendimas, Lietuvos kontora
"Tvirti COBALT įgaliojimai ginčų sprendimo srityje yra pagrįsti jos giliomis Baltijos regiono teisės žiniomis“.
Chambers Europe 2019, Ginčų sprendimas, Lietuvos kontora
Girdami komandos atsidavimą klientai nurodo, kad „visi galimi scenarijai yra kruopščiai išnagrinėjami ir išsamiai aptariami su klientu.“
Chambers Europe 2015, Lietuvos kontora
„Ginčų sprendimo praktikos grupė pasižymėjusi savo patirtimi, ypač viešųjų pirkimų ginčuose, arbitražo bylose ir kaupia patirtį baudžiamuosiuose procesuose. COBALT nuolatos atstovauja šalis bylose su tarptautinės teisės elementais.“
Chambers Europe 2015, Lietuvos kontora
"Pasižymi savo turima patirtimi viešųjų pirkimų ginčų ir arbitražo bylose, didėjant akcentui baudžiamųjų bylų procesuose. Reguliariai susiduria su tarptautiniais ginčais Lietuvos teismuose."
The Legal 500 2015, Lietuvos kontora
„COBALT Lietuvos biuro komanda yra sukaupusi daug patirties sprendžiant kolektyvinius ginčus, ieškant alternatyvių ginčų sprendimo būdų ir dalyvaujant administracinės teisės bylose prieš viešąsias institucijas.“
The Legal 500 2014, Lietuvos kontora
„COBALT Lietuvos biuras dalyvauja nekilnojamojo turto ir statybų, draudimo, prekių ženklų ir autorių teisių, viešųjų pirkimų, energetikos, bankroto ir restruktūrizavimo bylose, o kontoros teisininkų teikiamos paslaugos yra labai geros visais aspektais.“
Chambers Europe 2014, Lietuvos kontora
„Mums ne tik suteikiamos teisinės paslaugos, mes taip pat gauname informacijos, kuri yra naudinga mūsų kasdieniame bankininkystės darbe. Komanda tikrai žino, ko reikia bankininkyste užsiimantiems klientams.“
Chambers Europe 2012, Lietuvos kontora
„Vertinu tai, kad kontora yra lanksti ir kūrybinga. Jai padedant mes laimėjome bylą.“