Dzīvības zinātnes
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Mūsu dzīvības zinātnēs praktizējošie juristi nodrošina pastāvīgu atbalstu veselības aprūpes, farmācijas un medicīnisko ierīču nozares klientiem. Mums ir daudzu gadu pieredze, sniedzot pilna spektra konsultāciju, tiesvedības un atbilstības pakalpojumus dzīvības zinātņu nozares lielākajiem uzņēmumiem. COBALT komandas zināšanas šajā specifiskajā nozarē un vietējo tirgu pārzināšana nodrošina praktisku pievienoto vērtību mūsu pakalpojumiem, sniedzot uz industriju vērstas juridiskās konsultācijas un pārstāvot klientus tiesās un valsts iestādēs.

Mūsu specializācija dzīvības zinātnēs citastarp ietver šādas jomas:

 • Zāles
 • Reklāma un mārketings
 • Izplatīšanas kanāli un preču laišana tirgū (licencēšana, tirdzniecības atļaujas, reģistrācija un paziņošana)
 • Klīniskie pētījumi
 • Farmakovigilances noteikumi un ar produktiem saistītā atbildība
 • Intelektuālā īpašuma aizsardzība un attiecīgo tiesību īstenošana, tostarp patentu aizsardzība
 • Cenu noteikšana, kompensējamie medikamenti un publiskie iepirkumi
 • Līgumi un atbalsta sniegšana (izplatīšana, mārketings, ziedojumi)
 • Datu aizsardzība
 • Atbilstība iekšējām prasībām
 • Konkurences tiesības (mārketinga un pārdošanas kampaņu analīze, dominējošā stāvokļa jautājumi, nozaru pētījumi, apmācība)
 • Muitas un nodokļu jautājumi
 • Kanabisa produktu ražošana un izplatīšana
 • Nozares pārstāvība valsts iestādēs