Fondi

Mūsu ekspertiem fondu jautājumos ir daudzu gadu pieredze, konsultējot klientus par UCITS, alternatīvo ieguldījumu fondu un pensiju fondu izveidi un pārvaldi. Veicam arī esošo ieguldījumu produktu padziļinātu izpēti. Mūsu juristu komanda gatavo visus nepieciešamos fondu informācijas atklāšanas, pārvaldes un darbības nodrošināšanas dokumentus, pārstāv klientu, reģistrējot fondu attiecīgajā Baltijas valstī, sniedz konsultācijas un palīdzību klientam saistībā ar darbības atbilstības un regulatorajiem jautājumiem, palīdz pārrobežu fonda produktu tirdzniecībā, kā arī sniedz citus juridiskos pakalpojumus, kas ir nepieciešami fondu ikdienas darbībā.

Pateicoties mūsu lielajai pieredzei fondu un investīciju produktu strukturēšanā, spējam sniegt katram klientiem tieši viņu vajadzībām atbilstošu palīdzību, strukturējot darījumus visefektīvākajā, kā arī izmaksu un nodokļu ziņā visizdevīgākajā veidā.

Atzinības
The Legal 500 2022, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
"COBALT darbojas ļoti elastīgi. Izteikti uz klientu un servisu orientēti."
Chambers Europe 2022, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
Avoti COBALT komandu raksturo kā ļoti progresīvu, ar attīstītu biznesa domāšanu.
The Legal 500 2022, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
"COBALT vienmēr norāda klientam uz kritiskajiem punktiem līgumā, kuriem jāpievērš uzmanība, un piedāvā risinājumus, kas ir gan izdevīgi klientam, gan pieņemami bankām un finanšu iestādēm."
The Legal 500 2021, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
“Atsaucīga komanda, kas aktīvi iesaistās uzticēto uzdevumu risināšanā un labi pārzina tirgu.”
Chambers Europe 2020, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
"Klienti novērtē komandas kvalifikāciju, raksturojot juristus kā zinošus un aizrautīgus, kā arī uzsverot to gatavību vienmēr palīdzēt iespējami vislabākajā veidā”.
Chambers Europe 2019, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
Komanda tiek izcelta par tās konsultāciju kvalitāti un uz klientiem orientēto pieeju. "Labs komandas darbs un labas zināšanas visa veida tiesiskajā regulējumā".
The Legal 500 2016, Finanses un kapitāla tirgi, Latvijas birojs
"COBALT klienti ierindo to starp labākajiem birojiem."
IFLR1000 2016, Finanses un korporatīvās tiesības, Latvijas birojs
"Kā jau sagaidāms no viena no vadošajiem birojiem Baltijā, tas gada laikā ir strādājis pie virknes nozīmīgu darījumu un turpina iespaidīgu sniegumu."
Chambers Europe 2015, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
"Šī vadošā prakses grupa aptver visas prakses jomas, sniedzot konsultācijas regulējošos, darījumu un strīdu jautājumos un izpelnoties klientu uzslavu par tās spēcīgajiem vietējiem resursiem un reģionālo tīklu. Grupas atbalsts Baltijā un Ziemeļeiropā ir fantastisks."