Iekšējā izmeklēšana
PAR MUMS
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Publikācijas
Atzinības

Organizācijai paplašinot tās darbību, tiesiskās attiecības un likumdošanā noteiktās prasības kļūst komplicētākas, sarežģījot iespējas iegūt detalizētu pārskatu par uzņēmuma faktisko stāvokli, kas ir nepieciešams, lai izstrādātu vai pilnveidotu uzņēmuma biznesa plānu kā arī, lai izvērtētu atbilstības riskus, lai novērstu miljonos mērāmu soda naudu piemērošanu, vai, sliktākajā gadījumā, uzņēmuma darbības pārtraukšanu.

Mums ir pieredze gan vienkāršu darbības pārskatu sagatavošanā, gan uzņēmuma iekšējo noteikumu pārskatīšanā, gan padziļinātā iekšējā audita veikšanā, kas ietver pārbaudes uzņēmuma birojā, vadības un darbinieku intervēšanu un dokumentācijas pārbaudi (bankas kontu izraksti, elektroniskā sarakste, aktīvu kustības izsekošana u.c.).

Šādu uzdevumu veikšanu mēs uzticam nozares ekspertiem, kas nodrošinās, ka tiek pienācīgi izvērtēti visi juridiskie aspekti un tiek uzdoti visi būtiskie jautājumi. Papildu personiskajam faktoram, mums ir iespēja izmantot inovatīvus programmatūras risinājumus, lai identificētu dažādas nepilnības, kas citādi paliktu nepamanītas. Mēs organizējam  darbinieku apmācības un veicam iespējamo situāciju simulācijas, lai uzņēmums un tā darbinieki iegūtu nepieciešamo pārliecību un zinātu kā rīkoties noteiktās situācijās.

Labākais iekšējās izmeklēšanas process ir ātrs, diskrēts un konfidenciāls, sniedzot klientam apliecinājumu par darbības atbilstību noteiktiem kritērijiem, vai dodot tam pietiekami daudz laika šādu nepilnību novēršanai. Iekšējā izmeklēšana ļauj uzņēmumiem identificēt pārkāpumus, novērst nepilnības iekšējās politikas dokumentos un nepieciešamības gadījumā pieprasīt vainīgajai personai novērst pieļauto pārkāpumu civilprocesā vai kriminālprocesa ietvaros.